Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit, väljastan 10

avalik-õiguslik juriidiline isik riigiõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel [TsÜS § 25]
 • riik, kohalik omavalitsusüksus ning avalik-õiguslik juriidiline isik [ESTERM]
 • Oskusviibe

  K:O-X
  2O|oD
  2O/O/V
  5:|lX

  Selgitav lause

  Kogu rahva huvides tegutsevad iseseisvad riigiga seotud asutused.

  Näidislause

  Avalik-õiguslikud juriidilised isikud on Tartu linn, Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikool ja teised riigiga seotud asutused.

  dokumentaalne tõend kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: igasugune kirjalik, pildistamisega või video, heli- või muu andmesalvestusega jäädvustatud dokument, mis sisaldab andmeid asja lahendamisel tähtsate asjaolude kohta ja mida on võimalik kohtuistungil esitada tajutaval kujul [TsMS § 272]
 • igasugune kirjalik, pildistamisega või video, heli- või muu andmesalvestusega jäädvustatud dokument, mis sisaldab andmeid asja lahendamisel tähtsate asjaolude kohta ja mida on võimalik kohtuistungil esitada tajutaval kujul [ÕL]
 • Oskusviibe

  5“|1/O/-›~
  8^/O/‹+

  Selgitav lause

  Andmekandja, millele on teave jäädvustatud fotona, helina, videona või kirjalikult.

  Näidislause

  Minu tehtud foto osutus kohtus oluliseks dokumentaalseks tõendiks.

  ekspertiisiakt kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • ekspertiisi tegemise tingimuste, käigu ja tulemuste kirjalik talletus, millele kirjutab alla ekspertiisi teinud ekspert või ekspertide komisjon [ÕL]
 • ekspertiisi kohta koostatud akt [EKSS]
 • Oskusviibe

  2V:/O/V~
  2J/O/%V

  Selgitav lause

  Kohtule esitatav kirjalik dokument, milles on kirja pandud ekspertiisi tegemise käik ja tulemused.

  Näidislause

  Ekspertiisiaktiga saavad tutvuda kohtuasjaga seotud isikud.

  eraõiguslik juriidiline isik eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • erahuvides ja selle juriidilise isiku liigi kohta käiva seaduse alusel loodud juriidiline isik. Eraõiguslik juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing [ESTERM]
 • Oskusviibe

  B/O/_‹-#[D|lX]
  O/O/V
  5:|lX

  Selgitav lause

  Erahuvides loodud juriidiline isik, kes ei ole riigiga seotud ja tegutseb erahuvides.

  Näidislause

  Eesti Kurtide Liit on eraõiguslik juriidiline isik ja tegutseb Eesti kurtide huvides.

  isikuandmed üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on [IKS § 4]
 • kõik andmed üheselt tuvastatud, samuti otseselt või kaudselt üheselt tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad selle isiku füüsilisi, psüühilisi, psühholoogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust [ESTERM, ÕL]
 • Oskusviibe

  L:/O/V
  B“|1/O/‹-
  D|lXVX

  Selgitav lause

  Andmed, mille abil saab inimese otseselt või kaudselt tuvastada.

  Näidislause

  Isikuandmete hulka kuuluvad nimi, pilt, sõrmejäljed, elu- ja töökoht jmt.

  korraldus riigiõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • halduse üksikakt, mille abil administratsioon teostab haldusfunktsiooni [ESTERM, ÕL]
 • käsk, nõue; üksikjuhu kohta antav ametivõimu (haldus)akt [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A^/\1/O/~-›‹-
  B“|1|kX

  Selgitav lause

  Õigusalane dokument, mis reguleerib konkreetset olukorda, üksikjuhtumit.

  Näidislause

  Kui kurdid soovivad korraldada paraadi, tuleb neil selleks taotleda valitsuselt korraldus, kus on täpselt selgitatud, kuidas paraadi läbi viia.

  notariaalmärge eraõigus

  Oskusviibe

  A|lX+-›
  8^|sDV

  Selgitav lause

  Notari kinnitus dokumendi ehtsuse kohta.

  Näidislause

  Minu ülikooli diplomi ärakirja ehtsust kinnitas notariaalmärge.

  süüdistatav karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: isik, kelle kohta prokuratuur on koostanud süüdistusakti või kellele on esitatud süüdistusakt kiirmenetluses või isik, kellega on kokkuleppemenetluses sõlmitud kokkulepe [KrMS § 35]
 • isik, kelle kohta prokuratuur on koostanud süüdistusakti käesoleva seadustiku § 226 kohaselt või kellele on esitatud süüdistusakt kiirmenetluses või isik, kellega on kokkuleppemenetluses sõlmitud kokkulepe [ESTERM]
 • isik, kelle suhtes on tehtud süüalusena vastutusele võtmise määrus [ÕL]
 • Oskusviibe

  8^-‹-L:/O/V

  Selgitav lause

  Füüsiline või juriidiline isik, kellele on esitatud süüdistus.

  Näidislause

  Süüdistatav palus, et talle võimaldataks riigi kulul kaitsja.

  testament eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: ühepoolne tehing, millega pärandaja (testaator) teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi [PärS § 19]
 • [ÕL]
 • pärandamist tõestav dokument (v. ühepoolne tahteavaldus), millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A^/O/W‹-
  J||J%V›‹

  Selgitav lause

  Dokument, mis tõestab, kellele läheb isiku vara pärast tema surma.

  Näidislause

  Testamendi järgi pärib noorem poeg auto ja vanem maja.

  tunnistaja kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: protsessi kaasatud füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid/olla teada asjas tähtsust omavad asjaolud [KrMS § 66/ TsMS § 251]
 • isik, kes teab kriminaal-, tsiviil- v. haldusasjasse puutuvaid fakte ja on võimeline nende kohta andma õigeid ütlusi [ESTERM]
 • isik, kes on kas ise vahetult tajunud teatavaid asjaolusid või on neist teadlikuks saanud kellegi teise, konkreetselt tuvastatava isiku vahendusel [ÕL]
 • Oskusviibe

  28^“|1/O/›‹+
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Inimene, kes on midagi näinud või teab mingeid fakte sündmustest.

  Näidislause

  Mind kutsuti tunnistajana kohtusse, sest nägin pealt autode kokkupõrget.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur