Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

hüvitis üldõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kulude või kahju katteks väljamakstav rahasumma [ÕL, ESTERM]
 • kahjutasu, kompensatsioon [EKSS]
 • Oskusviibe

  D/O//:\
  D/O/‹-U[S/O/]

  Selgitav lause

  Rahaline väljamakse kahju heastamiseks või kulutuste korvamiseks.

  Näidislause

  Sõitsin Tallinnast Tartusse ametialasele koosolekule oma autoga, mistõttu taotlesin sõidukulude katteks hüvitist.

  kuritegu karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • seaduses sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus [ÕL]
 • süütegu, milles süüdi olevale isikule on seaduses ette nähtud karistus [EKSS]
 • Oskusviibe

  A.|lX+

  Selgitav lause

  Õigusrikkumine, millele järgneb karm karistus.

  Näidislause

  Raskes joobes auto juhtimine on kuritegu.

  käendus eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leping, millega üks isik (käendaja) kohustub vastutama teise isiku (põhivõlgniku) kohustuse eest võlausaldaja ees, kui põhivõlgnik ei täida oma kohustust [ÕS]
 • käendaja võetud vastutus kreeditori ees, et käendatav täidab kas täielikult v. osaliselt oma kohustuse [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A.|^D‹-
  2A/O/‹-

  Selgitav lause

  Ühe isiku antud nõusolek täita teise isiku rahaline kohustus, kui isik seda ise ei tee.

  Näidislause

  Pank ei olnud nõus andma mulle õppelaenu ilma käenduseta.

  rahatrahv karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: rahatrahv on kohtumenetluse või kohtuvälise menetluse käigus määratav rahaline karistus sooritatud väärteo eest [KarS § 47]
 • haldus või kriminaalkaristusena kohaldatav rahaline sissenõue [ÕL]
 • ühekordselt makstav rahasumma, õigusrikkumise toimepanija suhtes kohaldatav karistus [ÕL]
 • karistusena määratav rahanõue [EKSS]
 • Oskusviibe

  D/:\
  5:|lV~

  Selgitav lause

  Rahasumma, mida tuleb maksta karistusena väärteo eest.

  Näidislause

  Juhtimisõiguseta sõidu eest karistatakse rahatrahvi või arestiga.

  toetus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • rahaline või naturaalne abi. Eristatakse korrapärast, ühekordset, otsest ja kaudset toetust. [ESTERM]
 • tugi; (kaas)abi, rahaline v. naturaalne abi. [EKSS]
 • Oskusviibe

  B)1|k-›

  Selgitav lause

  Rahaline või mitterahaline abi.

  Näidislause

  Taotlesin riigilt toetust, et tasuda koolitusel viipekeele tõlketeenuse eest.

  toimetulekutoetus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • sotsiaaltoetus, mida on õigus saada isikul, kelle kuusissetulek on alla kehtestatud alla toimetulekupiiri [ÕL]
 • toimetulekupiirist allapoole jääva kuusissetulekuga isikule makstav sotsiaaltoetus [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|“1|l/\
  D/O//:\
  B|+-›

  Selgitav lause

  Rahaline abi, rahuldamaks esmaseid vajadusi inimestel, kes ei tule majanduslikult ise toime.

  Näidislause

  Toimetulekutoetust saab taotleda isik, kelle sissetulek on väiksem kui valitsuse kehtestatud minimaalne toimetulekupiir.

  tööleping tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kokkulepe, mille kohaselt füüsiline isik (töötaja) kohustub tegema teise isiku (tööandja) juhtimisel ja korralduste alusel tööd, alludes tööandja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ja tagama õigusaktis, kollektiiv- ja töölepingus ettenähtud töötingimused [ESTERM]
 • töövõtja ja tööandja vaheline kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused [ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  B|+B~X

  Selgitav lause

  Töötaja ja tööandja vahel sõlmitud leping, mille alusel teeb töötaja tööandjale kokkulepitud tasu eest tööd.

  Näidislause

  Tööleping sõlmitakse pikaajaliseks tööks, on üldjuhul tähtajatu ning töö eest makstakse töötasu vähemalt kord kuus ja ette on nähtud tasuline iga-aastane puhkus.

  töösuhe tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • töölepingu alusel või tööle asumise hetkest tekkiv lepinguline suhe töötaja ja tööandja vahel [ÕL]
 • seadusega reguleeritav suhe tööandja ja töövõtja vahel [EKSS]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  2O|(o-›‹-

  Selgitav lause

  Töötaja ja tööandja vaheline lepinguline suhe, mis algab hetkest, mil asutakse tööle.

  Näidislause

  Töösuhe tekib tavaliselt pärast töölepingu allkirjastamist.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur