Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA HARUD

Parasiitsõnad

Arusaamistõrkeid võib tekitada parasiit- ehk nugisõna – vääras tähenduses kasutatav, teis(t)e sõna(de) tähendusalale tunginud sõna. Nt tänu halba põhjustanu korral: tänu maavärinale (= maavärina tagajärjel), tänu kontrolli puudumisele (= kontrolli puudumise pärast või tõttu), tänu õe matusele (= õe matuse tõttu). Sõna kaasaegne on õige ühendis kelle või mille kaasaegne: Louis XI, Napoleoni või meie kaasaegne. Teda on aga arvatud sobivat ka tähenduses ‘tänapäevane, praegusaegne, nüüdisaegne, nüüdis-, moodne, modernne’ (nt kaasaegne büroomööbel). Sõna praktiliselt kasutatakse seal, kus peaks seisma tegelikult või õigupoolest. Levinuim parasiitsõna on praegu läbi sõnade kaudu, üle, pärast, järel, tõttu jt asemel.

1912. a kirjutas Eduard Vilde parasiitsõna asjus väikese veste.

    Sarnase kaebtusekiri

    Ma kaeban teie peale ülekohtu pärast, Eesti sulemehed, ja tõstan protesti vägivalla vastu, mida teie minu kallal tarvitate! Kellegi seljast ei võeta kahte nahka, aga minu seljast võtate teie mitu nahka. Ükski sulane ei suuda kahe eest tööd teha, aga mina pean kuue eest tegema. Minul seisab hing keele peal, aga minu kuut ametivenda lasete tööta seista ja nälgida! Minu nimi on „sarnane” (venelased hüüavad mind „похожий”, sakslased „ähnlich”). „Sarnasena” heitsin ma teie teenistusse, „sarnase” kohuseid tahtsin ma teie juures täita, „sarnase” amet oli mul õpitud. Aga kuidas peate teie lepingut? Teie sunnite mulle kaubeldud töö asemel hoopis teiste teenijate orjuse peale, kelle nimed on: „niisugune” ja „seesugune”, „säärane” ja „säherdune”, „nihuke” ja „sihuke”! Seda rõhumist ja kurnamist, seda nülgimist ja kägistamist ei taha ma sotsialismuse aastasajal kauemine kannatada. Kurb küllalt on minu ametivenna „karskuse” saatus, kellele teie „kainuse” kohused kaela olete ajanud. Nüüd on kõik ilm „karskust” täis, aga „kainust” pole kuskil, ehk õigemine: ei ole teil karskust ega ole teil kainust – mõlemad olete mokka pannud. Nüüd tahate ka mind maha materdada, kuna teie mu kuus seltsimeest tööta oleku läbi surmale suigutate. Ma kaeban teie peale ülekohtu pärast, Eesti sulemehed, ja tõstan protesti vägivalla pärast, mida teie meie ja seega Eesti keele kallal tarvitate! Ära neetud olgu see puupea teie seast, kes esimest korda „kainuse” „karskusega” ära vahetas, ära neetud see kõlupea, kes esimest korda „säherduse” „sarnase” naha sisse toppis, ja ära neetud kõik need ahvid, kes neile esimestele praegu järele teevad!

Parasiitsõna mõistet kasutavad keelehooldajad, kes annavad keeletarvituse ilmingutele hinnangu ning püüavad keeletarvitust neile soodsana paistvale poole suunata. Seda ei kasuta keeleuurijad, kes vaid jälgivad ja seletavad keelekasutuses ilmnevaid arenguid, püüdmata neile anda väärtushinnangut. Tänu-näidet tõlgendavad lingvistid järgmiselt: mingi ajani kasutati tänu üksnes head põhjustanu korral, siis tähendus laienes ja tänu hakati kasutama missuguse tahes põhjustaja puhul. Algne tähendus tuhmus, tänu-st sai kaassõna tähenduses ‘tõttu, pärast’. Areng oli loomulik ning midagi laiduväärset selles polevat.

Keelehooldemõiste on ka moesõna. Mõned sõnad võtavad vahel kogu keelekollektiivis võimust. Tahetakse uudse väljendusega teiste hulgast esile tõusta, aga allutakse tegelikult hoopis moe sarnastavale jõule. Nt peetakse huvitavaks öelda läks kuulajatele peale (mitte meeldis), fänn (mitte austaja või ihaleja), stoori (mitte lugu), in ~ inn (mitte aktuaalne, popp, moekas või moes), fiiling, slõugan, kasutada taas vanapäraseid sõnu möödanik (mitte minevik) ja ära rippuma (mitte sõltuma), rehkendama (mitte arvutama). Narr on üksnes see, et rohke kasutuse tõttu just värskena kavatsetud väljendus lamestub. Kehvemad on moesõnad ja -väljendid, millel universaalkasutuse tõttu ähmastub tähendus. Mõne aasta eest oli päris raske aru saada, mis meie poliitikud ja majandusmehed üritasid paika panna ning mis nägemusi nad nägid. Praegu on moes (plaane) maha märkida, (probleeme) kaardistada, lahti kirjutada ja lahti rääkida, ei saa üle ega ümber ning maastik (haridusmaastik, meediamaastik). Traditsiooniliste fraseologismide kohvile kutsuma ja kohvil käima asemel laiutavad russitsismid vaibale kutsuma ja vaibal käima.