Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA HARUD

Leksikograafia

Leksikograafia on sõnaraamatute tegemise õpetus. Sama sõna märgib ka praktilist poolt – sõnaraamatute tegemist ennast.

Õigupoolest tuleks öelda sõnastike, mis on veidi laiema tähendusega kui sõnaraamat. Sõnastik on mingil otstarbel korrastatud sõnavarakogum, mis on vormistatud kas raamatuna (siis kutsume seda sõnaraamatuks), raamatu osana või muul kujul (veebis, laserkettal vm).

Sõnastik koosneb sõnaartiklitest. Sõnaartiklil on kaks osa: märksõna ja kirjeldus, s.o info märksõna kohta. Vahetegemine on tinglik, sest ka kirjapandud märksõna ise on sõna kirjeldus, st annab infot selle kohta, kuidas sõna kirjutatakse ja hääldatakse.