Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA HARUD

Tautoloogia ja pleonasm

Tähenduskordused on tautoloogia ja pleonasm. Neid mõisteid on varem püütud lahus hoida, nüüd aga hrl enam ei eristata ei meil ega mujal. Käsitleme neid siingi mõlemat kõneliiasusena, mis seisneb sama või lähedase tähendusega sõnade tarbetus korduses. Nt ühtlasi ka, samuti ka, üksikutel erandjuhtudel, seaduse eelnõu projekt, rikas miljonär, reaalne tegelikkus, kindel veendumus, täiesti juhuslik kokkusattumus, kõige optimaalsem, ilmus taas ja taas uuesti.

Üleliia on määrsõnad esimese tulba ühendverbides, mille asemel peaks kasutama kas teise tulba lihtverbe (määrsõna ära jättes) või kolmandas tulbas olevaid samatähenduslikke ühendverbe (vt ka SÜ 14):

ümber töötlema

töötlema

ümber töötama

ümber reformima

reformima

ümber kujundama

ümber reorganiseerima

reorganiseerima

ümber organiseerima = ümber korraldama

üles loetlema

loetlema

üles lugema

üles ilmutama

ilmutama

üles näitama

ette ennustama

ennustama

ette kuulutama

ette prognoosima

prognoosima

ette kuulutama

ette kujutlema

kujutlema

ette kujutama

ette valmistuma

valmistuma

(end) ette valmistama

ette eeldama

eeldama

ette nägema

juurde lisama

lisama

juurde panema

järele matkima

matkima

järele tegema

sisse importima

importima

sisse tooma = sisse vedama

edasi edenema

edenema

edasi arenema

lahti dešifreerima

dešifreerima

lahti šifreerima

vahele sekkuma

sekkuma

(end) vahele segama

ära likvideerima

likvideerima

ära kaotama

Liiale ei maksaks tautoloogia tõrjumisega siiski minna. Nt ühendverbide ära pole kaugeltki alati üleliigne, vaid võib verbile anda kas uue või vähemalt perfektiivsuse tähenduse: ära arvama, ära kulutama, ära maksma, ära minema, ära rääkima, ära sõitma.

Ei ole põhjust pahaks panna ka rahvakeelsete sõnade tautoloogiat, nt liitsõnus pärnapuu, särjekala, aprillikuu, roosilill, peigmeespoiss, maduuss on põhiosa tegelikult liigne. Teame ju, et pärn on puu, särg kala jne. Sama võtet kasutab keel võõrsõnade puhul, mille tähendus tihti tundmatu – lisatud omakeelne põhisõna ütleb teadmiseks hüperonüümi (lähima soomõiste). Nt kirjakeelsed nimetavalise liitumisega rotang = rotangpalm, ruberoid = ruberoidpapp, mulinee = mulineelõng, simultaan = simultaanmäng ja argikeelsed omastavalise liitumisega borš = boršisupp, bronh = bronhitoru, gripp = gripihaigus, dipp = dipikaste.

Teiselt poolt on jälle liitsõnu, kus täiendosa tegelikult liigne, nt mäekink, viljaikaldus, piibutobi, ususekt.

Väljenduse mõjukuse ja nähtuse igakülgse esituse huvides kasutatakse tautoloogiat kirjanduses ja rahvaluules lausekujundina, nt regilaulus:

  Kesse teilt merele lähvad,
  kesse aerule aeta,
  sugaralle sunnitakse?
  Mehed meilt merele lähvad,
  poisid aerule aeta,
  sugaralle sunnitakse.

Ilukirjanduses on rohkesti teineteist kordavaid, aga väljendust mõjusamaks tegevaid sünonüümipaare:

meel ja mõte

vaen ja viha

häda ja viletsus

surm ja põrguhaud

rist ja viletsus

arm ja hellus

häda ja vaev

lust ja rõõm

rist ja häda


Samasuguseid sõnapaare kasutatakse kõnekeeleski intensiivsuse ja rohkuse väljendamiseks:

ohkis ja puhkis

kärin ja mürin

hüppas ja kargas

luud ja kondid

aietas ja oietas

must ja räpane

ohkas ja õhkas

hool ja mure

hoia ja kaitse

lust ja lillepidu

jõudu ja jaksu

ei otsa ega äärt