KULTUURIKONTEKST, DIALOOG, AEG

Hille Pajupuu

Sissejuhatus
Tugeva kontekstiga kommunikatsioon
Nõrga kontekstiga kommunikatsioon
Kas eesti ja soome kommunikatsioonikäitumine on sarnane?
Eesti ja soome dialoog ning selle karakteristikud
Eestlaste ja soomlaste rääkimiskiirus dialoogis
Kokkuvõte
Kirjandus

TEKSTID E1 , E2 , E3 , E4 , E5 , E6 , E7 , E8 , E9 , E10
S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7 , S8 , S9 , S10