S4

a: Onko siis niin että, että nykyaikaa oli siis se että, että Tampereen yliopiston sosiologia, sosiaalipsykologian laitos myisi ostopalveluja, esimerkiksi juuri se, että millä lailla ihmiset suhtautuvat vihreisiin purkkapapereihin tai punaisiin purkkapapereihin. Eikö siihen olla menossa näiden määrärahojen niukkuuden takia? Luin juuri artikkelia, että Oulun yliopisto ryhtyy yhteistyöhön MTK-n kanssa, joka sitten tuottaa siihen tarpeeseen olevaa tutkimusta. (28.799)

(l)p: (0.372)

b: Näin, mä en kovin lämpene sille ajatukselle, että, että yliopisto niinkun suoraan myis itseään kovasti, mutta kun meiltä valmistuu sitten yhteiskuntatieteiden maistereitä jolla on sosiaalipsykologia pääaineena ja kun osa niistä perustaa jonkin yrityksen ja alkaa myydä tuollaisia palveluja, niin olis hyvä, että niillä olis niinkun aika vankka semmoinen tieteellinen pohja siiheen touhuun ja näiden meiltä valmistuvien kautta meidän pitäis olla parempi kosketus arkielämään ja käytäntöihin kuin nyt on. Mutta ei meidän pitäis ehkä niin suoraan mennä sorkkiin ja myymään itseämme. Kyllä meidän pääasialliset velvoitteet on sinne tiedemaailmaan päin. (52.426)

(l)p: (1.116)

a: Yliopistolla on itseässä ainakin kaksi tehtävää käsittääkseni, eli yliopistossa opetetaan, mutta sen lisaksi yliopistossa työskentelee tiedemehiä joiden tehtävä on luoda, on tutkia, ajatella, lukea, tehdä yhteenvetoja. Mitä merkitystä ihmiselle, tai ihmisille, kansalaisille on yliopiston olemassaolosta? (27.150)

(l)p: (1.735)

b: Kahdenlaista varmasti, et yhtäällä osa ihmisistä on kiinnostunut siitä, mitä tieteessä tapahtuu ja seuraa ehkä vähän suoraankin - jotain välittyy tällä tavalla ihan suoraan, mutta enimmäkseen ne vaikutukset tulee sellaisten ammattikuntien kautta kuin sosiaalityöntekijät tai vanhuustyöntekijät tai psykologit, eriläiset neuvojat ja niin edelleen. (28.032)

(s)p: (2.131)

b: Ns. kansalaiset on tekemisissä tälläisten ammattikuntien kanssa ja nä ammattikunnat on saanut koulutuksensa yliopistossa. Se on vähän sama juttu, ehkä se tulee selvimmin näkyviin, jos ajatella lääketiedettä. Kyl me jotakin tiedetään lääketieteen keksinnöistä ja uusista ideoista suoraan lehtistöä lukeemalla, mutta eniten kyllä meihin vaikuttaa lääkärikunnan kautta. Lääkärikunta omaksuu ne ja sitten praktiikassa soveltaa ikään kuin meihin ja sama koskee kyllä myös näitä yhteiskuntatieteilijöitä aika paljon. (38.335)  

.