S3

a: Tuo on mielenkiintoinen tarina, tai esimerkki. Vähän samanlainen kun Suomessa joskus puhuttiin jostakin mummosta joka luuli että kaikki televisiossa esiintyvät henkilöt tunteevat toisensa, koska ne esiintyvät niinkun peräkkäin. (14.399)

(l)p: (0.526)

b: Joo. (0.496)

a: Luultavasti se kyllä pitää paikkansakin tämä, ehkkä hän oli oikeassa. (2.947)

b: Oli, oli, ne ovat vielä olleet keskenään naimisissakin ristiin. Kun tuota vuosisataa ajatella loppuun niin kaikki ovat olleet kaikkien kanssa. (7.146)

(s)p: (2.234)

b: Ee...tuo...ee...aiheemme siis tämä, tä kadunmies huutaa vielä yhtä esille astumatonta solistia ja se on tietysti Bob Dylan, josta sä tiedät aika lailla. Heillä on semmoinen kappale kuin "Man on the Street". (15.574)

(l)p: 0.756

a: Joo, tä on näitä vanhempia kappaleita. Dylan, Dylan on siinä mielessä, hän liittyy tähän edelliseen esiintyjään Mark Davidsiin nimittäin sen kautta, että hänkin on sellainen oikullinen esiintyjä. Mark Davidsillahan oli joskus tapana kääntää selkänsä yleisölle. Siis ollaan vähän niinkun kadunmies siellä lavalla ja Dylanhan on hän samantyyppinen hahmo. (29.177)

b: Se on ihan, ihan totta, että niistä, niistä, tuota Helsingissä konsertoineesta suurista esiintyjistä jota, jota mul on ollut tilaisuus katsoa nä on ne kaks tapausta, jotka tekivät tämän. (11.115)

(s)ab: Joo. (0.330)

b: Telonius Monk jonka sävellys "Round Midnight", tai hän on, hän on niinkun "Round Midnight" kappaleyhteys hyvin paljon tuota niinkun assosioitunut siihen kappaleeseen ja on kolmas tälläinen henkilö joka on (14.399)

(s)ab:myös,/Joo. (0.275)

b: myös, myös tuota tehnyt nimenomaan tämän. (3.024)

a: Joo, siinä on varmaan takana, takana sellainen (3.492)

(s)p: (1.375)

a: mielenkiintoinen ja aika, aika harvinainen asenne esiintyjälle, että siis kukaan näistä ei niinkun halua sillä tavalla niinkun myydä itseään yleisölle, liioitella sitä, sitä populismia, tietynlaista populismia, joka, joka niinkun aika monella esiintyjällä on kuitenkin niinkun päällä. He niinkuin ottavat tällaisen viileän asenteen ja tällaisen suuren tähden kohdalla se on aika kyllä ymmärrettävä asenne, koska suuri tähti joutuu niinkun jatkuvasti tällaisten loputtomien virikkeitten ja hirveän hälinän keskelle ja niin mikä siinä muu auttaa kuin viileä asenne. (38.107)  

.