E9

a: Kui me nüüd laiendaksime oma tänast teemat natukene rahvaste ja rahvuste vaheliste suhete peale, siis ka siin me leiame sümpaatseid rahvaid enda rahva või rahvuse jaoks, mittesümpaatseid ja ilmselt toimime analoogiliselt nii nagu inimeste valiku puhul väiksemate gruppidegagi. (23.359)

b: Küllap kindlasti, rahvusliku eneseteadvuse tõstmine üldiselt aitab paremini sõlmida neid sõprussidemeid, suhtuda tolerantsemalt ka teistesse rahvustesse. Ja olles mures võibolla oma identiteedi ja säilimise pärast ja kogu selle rahva pärast üldse, me muutume vaenulikuks teiste suhtes ja kogu võibolla selline demokraatia areng ja, ja see tähendab ka kindlasti, vähemalt mulle tundub küll, et demokraatlik mõtteviis tõstab ka minu enesehinnangut - ma muutun väärtuslikuks iseenda jaoks ja ka kodanikuna väärtuslik olemine küllap lisab meile enesekindlust ja head tunnet - ja siis me võiksime olla sõbralikumad teiste rahvaste suhtes. (43.784)

a: Kuidasmoodi on seletatav, et mõned rahvad, kes on koos elanud aastakümneid või rohkemgi veel suhteliselt sõbralikult ja ühtäkki midagi murdub ja tekivad kohutavad sõjad, kohutavad hävitamised? (15.499)

b: Fromm on uurinud ja arvab, et kõige suuremaks agressiooni põhjuseks, mis inimeste vahel on, on see kuuluvustunde või kuuluvusvajaduse halb rahuldamine ja teatud ajahetkedel tekib probleem - kui me vaatame kasvõi Tšetšeeniat-, kes on kes, või kuhu ma kuulun, siis see, see on see identiteedi küsimus ja võitlus eksistentsi eest. See vajadus on halvasti rahuldatud. Ja arvab Fromm, et 20 saj enamus selliseid suuri probleeme on just nimelt selle vajaduse halvast rahuldamisest. See kuuluvustunne, see kuuluvustunne peab tagama mul samal ajal ka turvatunde. Kui ma kuhugi kuulun, ma kuulun kindlasse riiki, mul on, ma olen kaitstud, ma olen kodanik, mul on mingid õigused. Kui Jugoslaavia lagunes, see kuuluvustunne oli rikutud kõikidel - see on see enesesäilitamisinstinkt: ma pean olema keegi, ma pean kellegi või millegi kaudu ennast identifitseerima. (51.202)

(l)p: (0.664)

a: Ja ma tahan olla siiski mina ise. (1.743)

b: Jaa. (0.392)

a: Ja mina tahan olla samaväärne ja sama tähtis kui keegi minu kõrval. (5.992)

b: Jaa, kui keegi teine, just nimelt, siit tuleb see, mis tekitab väga palju sellist agressiooni. (6.310) 

.