Eestlaste ja soomlaste rääkimiskiirus dialoogis

Lisaks dialoogikomponentidele mõõdeti ka eestlaste ja soomlaste rääkimiskiirust esimeste dialoogiminutite jooksul, s.t loendati vestluspartnerite a ja b poolt räägitud sõnade arv minutis. Eestlaste rääkimiskiirus osutus oluliselt suuremaks soomlaste omast: eestlased rääkisid keskmiselt 158 sõna minutis, soomlased keskmiselt 114 sõna.

Võrdluseks võiks siinkohal tuua Aino Sallise (1990, lk 6-13) ülevaate mõningate rahvaste rääkimiskiirustest. Nii on märgitud soomlaste rääkimiskiiruseks 70-140 sõna minutis, ameeriklastel 125-150 sõna minutis, inglastel 150-190 sõna minutis. Kuna tulemused on saadud erinevate loetud tekstide (uudised, luule, proosa jm) põhjal, siis dialoogis, kus tekst pole ette antud, vaid mõeldakse vestluse käigus välja, on eestlaste rääkimiskiirus märkimisväärne saavutus. 

.