2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-12-31 kiri 1-33/19/198 Kaubamärgitunnistus (Terminiveeb)
2019-12-31 kiri 1-33/19/199 Kaubamärgitunnistus (e-keelenõu)
2019-12-30 leping 1-32/19/63 Leping
2019-12-27 kiri 1-17/19/197 Arhiiviteatis
2019-12-20 kiri 1-17/19/197 Järelepärimine
2019-12-17 leping 1-32/19/62 Tellimusleping (selge keele koolituste kuulutus)
2019-12-13 kiri 1-33/19/196 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liikmekandidaatide esitamine
2019-12-08 leping 1-32/19/61 Esitajaleping
2019-12-05 kiri 1-33/19/194 Euroopa Liidu teaduskoostöö partnerluste Osaluskava 2020
2019-12-05 kiri 1-33/19/195 Haridusministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks esitamine
2019-12-02 kiri 1-33/19/193 Institutsionaalse uurimistoetuse projektide lõppemine, muudatused baasfinantseerimise korras
2019-11-28 kiri 2.3-3/19/192 Teabenõue
2019-11-28 käskkiri 1-5/16 Ametikirjeldused
2019-11-28 käskkiri 1-5/17 Eesti Keele Instituudi akadeemilised ametikohad
2019-11-28 käskkiri 1-5/18 Korraliste akadeemiliste töötajate atesteerimise kord
2019-11-27 kiri 1-33/19/191 Eelinfo Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liikmete esitamiseks
2019-11-27 leping 1-32/19/59 Esitajaleping
2019-11-27 leping 1-32/19/60 Eesti standardite online-kogu kasutamiseks sõlmitud litsentsilepingu nr 3.15-3/40 pikendamine
2019-11-27 käskkiri 1-5/19/15 "Töökorralduse reeglid" kinnitamine
2019-11-25 kiri 2.3-3/19/188 Palun abi (Vastus pöördumisele)