2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-04-11 kiri 1-33/19/29-37 Seminari kutsed
2019-04-10 kiri 1-17/19/28 Invitation
2019-04-08 kiri 2.3-4/19/27 Koolitustõend
2019-04-08 leping 1-32/19/8 Koostööleping (Etymologiawiki)
2019-04-03 kiri 1-33/19/26 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2018. aasta käskkirja nr 450 "2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine"
2019-04-02 kiri 1-33/19/22 Vastus pöördumisele teadus- ja arendusasutustele kehtestatud nõuete täitmise osas
2019-04-02 kiri 1-33/19/25 Avaliku sektori asutustele märgukiri e-arvete teemal
2019-03-22 kiri 1-33/19/24 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust (täpsustuseks)
2019-03-20 leping 1-32/19/7 Tellimusleping (viipekeele õigusterminite e-sõnastik)
2019-03-19 kiri 1-33/19/23 "2018. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine
2019-03-15 kiri 1-33/19/22 Pöördumine teadus- ja arendusasutustele kehtestatud nõuete täitmise osas
2019-03-14 leping 1-32/19/6 Leping (HTS-kõnesüntesaatoriga seotud tööd)
2019-03-13 kiri 1-33/19/21 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust
2019-03-04 leping 1-32/19/5 Töövõtuleping nr OL-19/8
2019-03-04 kiri 1-33/19/20 Riigi Infosüsteemide Keskuse keskseks hankijaks nimetamine
2019-02-28 kiri 1-33/19/19 Kutse määruse „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ muudatuste arutelule
2019-02-27 kiri 1-33/19/18 Praktika kinnitus
2019-02-27 kiri 1-33/19/17 Taotlus Linnavalitsusele
2019-02-18 kiri 1-33/19/16 TUGITEENUSE OSUTAMISE KOKKULEPE nr 1.5-2/0020
2019-02-13 kiri 1-33/19/15 Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2019. aastaks