2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-03-15 kiri 1-33/19/22 Pöördumine teadus- ja arendusasutustele kehtestatud nõuete täitmise osas
2019-03-14 leping 1-32/19/6 Leping (HTS-kõnesüntesaatoriga seotud tööd)
2019-03-13 kiri 1-33/19/21 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust
2019-03-04 leping 1-32/19/5 Töövõtuleping nr OL-19/8
2019-03-04 kiri 1-33/19/20 Riigi Infosüsteemide Keskuse keskseks hankijaks nimetamine
2019-03-04 käskkiri 1-5/19/6 Baasfinantseerimine
2019-02-28 kiri 1-33/19/19 Kutse määruse „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ muudatuste arutelule
2019-02-28 käskkiri 1-5/19/5 Ametikohtade moodustamine ja ametikoha likvideerimine
2019-02-27 kiri 1-33/19/18 Praktika kinnitus
2019-02-27 kiri 1-33/19/17 Taotlus Linnavalitsusele
2019-02-22 personalikäskkiri 4-6/19/5 Lisatasu maksmine
2019-02-18 kiri 1-33/19/16 TUGITEENUSE OSUTAMISE KOKKULEPE nr 1.5-2/0020
2019-02-13 kiri 1-33/19/15 Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2019. aastaks
2019-02-12 leping 1-32/19/4 Tegevustoetuse leping
2019-02-12 kiri 1-33/19/12 Vastuskiri teavitusele
2019-02-11 kiri 1-33/19/14 Haridus- ja Teadusministeeriumi humanitaarteaduste teadus- ja arendustegevuse programmist
2019-02-08 kiri 1-33/19/12 Teavituskiri
2019-02-08 kiri 1-33/19/13 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide palgajuhendi kinnitamine
2019-02-07 kiri 1-33/19/10 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2018. aasta käskkirja nr 450 "2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine
2019-02-07 kiri 1-33/19/11 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide 2019. aasta I kvartali sporditegevuse kompensatsiooni määramine