2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-07-15 leping 1-32/19/50 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/49 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/40 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/47 Tegevustoetuse leping
2019-06-26 leping 1-32/19/14-52 Tellimuslepingud
2019-06-25 kiri 2.3-3/19/46 Selgitus
2019-06-21 kiri 1-33/19/56 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Teadus- ja arendustegevuse programmi "Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" kinnitamine"
2019-06-21 kiri 1-33/19/57 Eesti Keele Instituudi uued kaubamärgid - kaubamärgitaotlus M201801129 „e-keelenõu“
2019-06-21 kiri 1-33/19/58 Eesti Keele Instituudi uued kaubamärgid - kaubamärgitaotlus M201801128 „Terminiveeb“
2019-06-21 personalikäskkiri 4-6/19/19 Lisatasude maksmine
2019-06-21 personalikäskkiri 4-6/19/20 Preemia maksmine
2019-06-20 kiri 1-33/19/55 Ettepanekute kogumine haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord" muutmiseks
2019-06-20 personalikäskkiri 4-6/19/15 Lisatasude maksmine
2019-06-20 personalikäskkiri 4-6/16/16 Preemia maksmine
2019-06-20 personalikäskkiri 4-6/19/17 Preemiate maksmine
2019-06-20 personalikäskkiri 4-6/19/18 Lisatasude maksmine
2019-06-19 personalikäskkiri 4-6/19/14 Lisatasude maksmine
2019-06-19 kiri 1-33/19/52 Nimeseaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine
2019-06-19 kiri 1-33/19/53 Kaubamärgitaotlus Ekilex
2019-06-19 kiri 1-33/19/54 Kaubamärgitaotlus Sõnaveeb