2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-06-20 personalikäskkiri 4-6/19/17 Preemiate maksmine
2019-06-20 personalikäskkiri 4-6/19/18 Lisatasude maksmine
2019-06-19 personalikäskkiri 4-6/19/14 Lisatasude maksmine
2019-06-19 kiri 1-33/19/52 Nimeseaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine
2019-06-19 kiri 1-33/19/53 Kaubamärgitaotlus Ekilex
2019-06-19 kiri 1-33/19/54 Kaubamärgitaotlus Sõnaveeb
2019-06-19 leping 1-32/19/13 Tellimusleping (kindlustusterminid)
2019-06-19 kiri 1-33/19/51 „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine
2019-06-14 leping 1-32/19/12 Praktikaleping
2019-06-12 kiri 1-33/19/51 „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine
2019-06-11 leping 1-32/19/11 Litsentsileping õppematerjalide kasutusõigus
2019-06-11 kiri 1-33/19/50 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja määruse kehtestamine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega
2019-06-07 leping 1-32/19/10 Tootmis- ja koostööleping (eesti keele kool klipid)
2019-06-05 kiri 1-33/19/49 Eestikeelse terminoloogia arendamine
2019-06-05 leping 1-32/19/9 Koostööleping (pinali kasutus)
2019-05-30 kiri 1-33/19/48 Kinnituskiri
2019-05-27 käskkiri 1-5/19/10 Ametikoha moodustamine
2019-05-23 personalikäskkiri 4-6/19/13 Lisatasude maksmine
2019-05-21 kiri 1-33/19/43 Arvamusavaldus haridus- ja teadusministri käskkirja „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027“ eelnõu kohta
2019-05-21 kiri 1-33/19/47 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega