2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-04-06 kiri 1-33/20/33 Confirmation letter
2020-04-06 kiri 1-33/20/35 Confirmation letter
2020-04-06 kiri 1-33/20/34 Confirmation letter
2020-04-06 kiri 1-33/20/29 Eesti Keele Instituudi arvamus
2020-04-03 kiri 1-33/20/32 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) 163 SE kohta
2020-04-02 kiri 1-33/20/31 Raha eraldamine Eesti Keele Instituudile keeleportaali Sõnaveeb eesti-vene-eesti keeleinfo täiendamiseks ja arendamiseks
2020-04-02 leping 1-32/20/4 Koostööleping eesti keele ja eesti keele teise keelena tööde keelelise materjali digikoopiate kasutamiseks keelekorpuste loomisel
2020-04-02 kiri 1-33/20/6-1 Sõjandusterminoloogia andmebaasi arendamine ja haldamine
2020-03-31 kiri 1-33/20/30 Teade üüritingimuste muutmise kohta
2020-03-24 kiri 1-33/20/27 Garantiikiri
2020-03-24 kiri 1-33/20/28 Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" 2020. aasta riigieelarvelise toetuse mahu kinnitamine
2020-03-24 kiri 1-33/20/29 Seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_ Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
2020-03-20 kiri 1-33/20/25 Vastus keskse tõlkekeskkonna juhtrühma moodustamise ettepanekule
2020-03-18 kiri 1-33/20/26 Riigihanke „Kindlustusmaakleri teenuse tellimine korraldamine
2020-03-12 leping 1-32/20/3 Sihtotstarbelise projektitoetuse leping
2020-03-11 kiri 1-33/20/25 Keskse tõlkekeskkonna juhtrühma moodustamise ettepanek
2020-03-10 kiri 2-2/20/24 EKI teadus- ja haldusnõukogu koosseisu kinnitamine
2020-03-10 leping 1-32/20/2 Tegevustoetuse leping
2020-03-04 kiri 1-33/20/23 Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise 2020. aasta jaotuse kinnitamine
2020-03-04 kiri 1-17/20/22 Vastus järelepärimisele