2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-02-18 kiri 1-33/20/20 Teaduskollektsioonide finantseerimise mahu kinnitamine 2020. aastaks
2020-02-12 kiri 1-33/20/19 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu
2020-02-11 kiri 1-33/20/18 Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditeerimise sise-eeskirja kinnitamine
2020-02-06 kiri 2.3-3/20/15 Eesti Keele Instituudi arvamuse küsimine
2020-02-06 kiri 1-33/20/16 SA Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisu kinnitamine
2020-02-06 kiri 1-33/20/17 SA Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisu kinnitamine
2020-02-05 leping 1-32/20/1 Uurimistoetuse kasutamise leping
2020-01-31 kiri 1-33/20/9 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühendametite moodustamine)
2020-01-31 kiri 1-33/20/8 Sõna buff eemaldamine elektroonilisest väljaandest „Eesti keele sõnaraamat 2019“
2020-01-30 kiri 1-33/20/14 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2018. aasta käskkirja nr 450 "2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine
2020-01-29 kiri 1-11/20/13 Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus
2020-01-29 kiri 1-33/20/6 Vastus taotlusele
2020-01-29 kiri 1-17/20/12 Confirmation letter
2020-01-24 kiri 1-33/20/11 Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalse uurimistoetuse mahu kinnitamine 2020. aastaks
2020-01-23 kiri 1-33/20/10 Pakkumuse esitamise ettepanek
2020-01-22 kiri 1-33/20/9 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõus kooskõlastamiseks esitamine
2020-01-20 kiri 1-33/20/8 Sõna buff eemaldamine elektroonilisest väljaandest „Eesti keele sõnaraamat 2019“
2020-01-15 kiri 1-11/20/7 Eesti Keele Instituudist ja Keeleametist
2020-01-14 kiri 1-33/20/6 Taotlus
2020-01-09 kiri 1-17/20/4 Garantiikiri