2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-11-30 leping 1-32/20/45 Sihtfinantseerimisleping Ekilexi ja selle kasutajaliidese Sõnaveeb arendamiseks
2020-11-18 leping 1-32/20/44 Online-lugemisteenuse kasutamiseks sõlmitud litsentsilepingu nr 3.15-3/40 pikendamine
2020-11-05 kiri 1-33/20/87 Vastus pöördumisele
2020-11-04 kiri 2-4/20/87 Eesti Keele Instituudi granditaotluste esialgsed hindamistulemused
2020-11-04 kiri 2-4/20/88 Eesti Keele Instituudi granditaotluste esialgsed hindamistulemused
2020-10-26 kiri 1-33/20/86 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. a käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine
2020-10-19 kiri 1-33/20/85 Vastus arvamuse küsimisele (ühendamet)
2020-10-05 kiri 1-33/20/85 Arvamuse küsimine Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu 236 SE ühendameti nime kohta
2020-10-01 kiri 1-33/20/84 Kiri kultuuriministrile
2020-09-30 kiri 2.3-3/20/83 Tõend
2020-09-24 kiri 1-33/20/77 EKI kooskõlastus („Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord)
2020-09-23 leping 3-2/20/43 Krediidileping
2020-09-22 kiri 1-33/20/82 Kutse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise ettevalmistamise töörühmadesse
2020-09-21 kiri 1-33/20/78 EKI kooskõlastus
2020-09-18 kiri 1-33/20/81 "Haridus- ja teadusministri 17. juuni 2020. a käskkirja nr 138 "Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keeletehnoloogia 2018-2027" 2020. aasta riigieelarvelise toetuse mahu kinnitamine" muutmine"
2020-09-18 kiri 1-33/20/82 Kutse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise ettevalmistamise töörühmadesse
2020-09-17 kiri 1-17/20/80 Arhiiviteatis
2020-09-16 kiri 1-33/20/76 EKI kooskõlastus
2020-09-15 kiri 1-33/20/76 Haridus ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord“ muutmise eelnõu
2020-09-15 kiri 1-33/20/77 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord