2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-09-18 kiri 1-33/20/81 "Haridus- ja teadusministri 17. juuni 2020. a käskkirja nr 138 "Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keeletehnoloogia 2018-2027" 2020. aasta riigieelarvelise toetuse mahu kinnitamine" muutmine"
2020-09-18 kiri 1-33/20/82 Kutse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise ettevalmistamise töörühmadesse
2020-09-17 kiri 1-17/20/80 Arhiiviteatis
2020-09-16 kiri 1-33/20/76 EKI kooskõlastus (baasfinantseerimine)
2020-09-15 kiri 1-33/20/76 Haridus ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord“ muutmise eelnõu
2020-09-15 kiri 1-33/20/77 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord
2020-09-15 kiri 1-33/20/78 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2015. a käskkirja nr 486 „Tegevuse „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine” toetuse andmise tingimuste kinnitamine“
2020-09-15 kiri 1-17/20/79 Kinnituskiri
2020-09-15 käskkiri 1-5/20/25 Ametikoha likvideerimine ja uue ametikoha moodustamine
2020-09-14 leping 3-2/20/42 RUUMIDE KASUTAMISE JA KULUDE HÜVITAMISE KOKKULEPE
2020-09-11 kiri 2-13/20/75 Infokiri baasfinantseerimise alusandmete kogumisest
2020-09-11 käskkiri 1-5/29/24 Ametikoha likvideerimine
2020-09-04 kiri 1-33/20/74 Kutse ühineda Piibli uue tõlke ettevalmistamist ja väljaandmist puudutava ühispöördumisega
2020-09-02 kiri 1-7/20/1 Eesti Keele Instituudi direktori asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt
2020-09-01 kiri 1-33/20/73 Riigivara kasutamise kokkuleppe sõlmimine ning volituse andmine
2020-08-31 käskkiri 1-5/20/22 Eesti Keele Instituudi korraliste akadeemiliste töötajate atesteerimise kord
2020-08-31 käskkiri 1-5/20/23 Eesti Keele Instituudi akadeemiliste ametikohtade täitmise tingimused ja kord
2020-08-28 leping 1-32/20/41 Tegevustoetuse leping
2020-08-27 käskkiri 1-5/20/21 Ametikoha likvideerimine ja uute ametikohtade moodustamine
2020-08-25 personalikäskkiri 4-6/29/23 Lisatasude maksmine