2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-06-29 leping 1-32/20/22 Tegevustoetuse leping
2020-06-29 leping 1-32/20/23 Tegevustoetuse leping
2020-06-29 leping 1-32/20/24 Tegevustoetuse leping
2020-06-29 leping 1-32/20/25 Tegevustoetuse leping
2020-06-29 leping 1-32/20/26 Tegevustoetuse leping
2020-06-26 kiri 2.3-3/20/61 Eesti perenimed
2020-06-26 käskkiri 1-5/20/20 Ametikoha moodustamine
2020-06-26 kiri 2.3-3/20/61 Eesti perekonnanimi
2020-06-25 kiri 1-33/20/59 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks
2020-06-25 kiri 1-33/20/60 „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks“ eelnõu kooskõlastamiseks esitamine
2020-06-25 käskkiri 1-5/19/19 Tervisetoetuse maksmine III kvartalis
2020-06-25 personalikäskkiri 4-6/20/20 Lisatasude maksmine
2020-06-23 kiri 2.3-3/20/58 Järelepärimine
2020-06-22 käskkiri 1-5/20/18 Ametikoha likvideerimine ja uue ametikoha moodustamine
2020-06-19 personalikäskkiri 4-6/20/18 Lisatasude maksmine
2020-06-19 personalikäskkiri 4-6/20/19 Preemia maksmine
2020-06-18 leping 1-32/20/8 Tegevustoetuse leping
2020-06-18 leping 1-32/20/9 Tegevustoetuse leping
2020-06-18 leping 1-32/20/11 Tegevustoetuse leping
2020-06-18 leping 1-32/20/12 Tegevustoetuse leping