2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-04-24 personalikäskkiri 4-6/19/11 Lisatasu maksmine
2019-04-24 personalikäskkiri 4-6/10/12 Lisatasu maksmine
2019-04-23 personalikäskkiri 4-6/19/10 Lisatasude maksmine
2019-04-16 personalikäskkiri 4-6/19/9 Nooremteaduri nimetamine ametikohale
2019-04-11 kiri 1-33/19/29-37 Seminari kutsed
2019-04-10 kiri 1-17/19/28 Invitation
2019-04-08 kiri 2.3-4/19/27 Koolitustõend
2019-04-08 leping 1-32/19/8 Koostööleping (Etymologiawiki)
2019-04-03 kiri 1-33/19/26 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2018. aasta käskkirja nr 450 "2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine"
2019-04-02 kiri 1-33/19/22 Vastus pöördumisele teadus- ja arendusasutustele kehtestatud nõuete täitmise osas
2019-04-02 kiri 1-33/19/25 Avaliku sektori asutustele märgukiri e-arvete teemal
2019-04-01 käskkiri 1-5/19/8 Ametikoha likvideerimine ja uue ametikoha moodustamine
2019-04-01 käskkiri 1-5/19/9 Tervisetoetuse maksmine 2019. aastal
2019-03-22 kiri 1-33/19/24 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust (täpsustuseks)
2019-03-22 personalikäskkiri 4-6/19/8 Lisatasude maksmine
2019-03-20 leping 1-32/19/7 Tellimusleping (viipekeele õigusterminite e-sõnastik)
2019-03-20 personalikäskkiri 4-6/19/6 Lisatasu maksmine
2019-03-20 personalikäskkiri 4-6/19/7 Preemiad
2019-03-19 kiri 1-33/19/23 "2018. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine
2019-03-18 käskkiri 1-5/19/7 Ametikoha moodustamine