2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-07-15 leping 1-32/19/27 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/28 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/29 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1.32/19/34 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/36 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/39 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/22 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/45 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/23 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/18 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/18 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/31 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/21 Tegevustoetuse leping
2019-07-15 leping 1-32/19/37 Tegevustoetuse leping
2019-06-26 leping 1-32/19/14-52 Tellimuslepingud
2019-06-25 kiri 2.3-3/19/46 Selgitus
2019-06-21 kiri 1-33/19/56 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Teadus- ja arendustegevuse programmi "Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" kinnitamine"
2019-06-21 kiri 1-33/19/57 Eesti Keele Instituudi uued kaubamärgid - kaubamärgitaotlus M201801129 „e-keelenõu“
2019-06-21 kiri 1-33/19/58 Eesti Keele Instituudi uued kaubamärgid - kaubamärgitaotlus M201801128 „Terminiveeb“
2019-06-20 kiri 1-33/19/55 Ettepanekute kogumine haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord" muutmiseks