2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-11-25 kiri 1-33/19/189 Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" 2019. aasta riigieelarvelise toetuse mahu kinnitamine
2019-11-25 kiri 1-33/19/190 Nimetamiskogu moodustamine
2019-11-22 kiri 1-17/19/187 Garantiikiri
2019-11-22 personalikäskkiri 4-6/19/30 Lisatasude maksmine
2019-11-22 personalikäskkiri 4-6/19/31 Lisatasude maksmine
2019-11-21 kiri 1-33/19/186 Tulemustasu maksmine
2019-11-11 kiri 1-33/19/184 EKI 2020. a eelarvevajadused
2019-11-11 kiri 1-33/19/185 Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute juhtnõukogu moodustamine" muutmine
2019-11-11 personalikäskkiri 4-6/19/29 Käskkirja 03.10.2019 nr 4-6/26 punkti 4 muutmine
2019-11-07 leping 1-32/19/58 Lihtlitsentsileping arhiivimaterjali kasutamiseks
2019-11-06 kiri 1-33/19/183 Märgukirja edastamine: avalike pilveteenuste kasutamisest andmetöötluses
2019-10-31 kiri 2.3-3/19/177 Järelepärimine seoses sõnastuse ja lausestusega
2019-10-31 kiri 1-33/19/182 Statistikaameti vastuskiri keeleteadlaste pöördumisele
2019-10-30 leping 1-32/19/57 Töötervishoiuteenuse osutamise lepingu 1.2-19/468-16 muutmine
2019-10-25 personalikäskkiri 4-6/19/28 Lisatasude maksmine
2019-10-23 kiri 1-17/19/181-1 Tõend
2019-10-23 kiri 1-33/19/179-5 TalTech senati seisukoht uurimistoetuste valdkondliku jaotuse kohta
2019-10-21 kiri 1-17/18/181 Tõend
2019-10-21 kiri 1-33/19/182 Rahvaloenduse meetod. Keeleteadlaste ettepanek
2019-10-18 kiri 1-17/19/180 Kinnituskiri