2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-02-04 käskkiri 1-5/19/4 Eesti Keele Instituudi publikatsioonide fondi kasutamise kord
2019-02-01 käskkiri 1-5/19/3 Eesti Keele Instituudi baasfinantseerimise kasutamise kord
2019-01-31 leping 1-32/19/3 Tellimusleping (kindlustusterminid)
2019-01-31 kiri 1-33/19/9 Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalsete uurimistoetuste ja tuumiktaristu toetuste mahu kinnitamine 2019. aastaks
2019-01-31 käskkiri 1-5/19/2 Ametikohtade moodustamine
2019-01-31 personalikäskkiri 4-6/19/4 Vanemteaduriks nimetamine
2019-01-28 kiri 1-33/19/8 Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise 2019. aasta jaotuse kinnitamine
2019-01-24 kiri 1-33/19/7 Esildis
2019-01-22 personalikäskkiri 4-6/19/3 Lisatasu maksmine
2019-01-17 kiri 2-1/19/6 Tegevusaruanne 2018. aasta kohta
2019-01-11 kiri 2.3-3/19/5 Arvamuse küsimine
2019-01-10 kiri 1-33/18/4 Vastus taotlusele
2019-01-09 kiri 1-33/19/3 Esildis
2019-01-08 leping 1-32/19/2 Leping
2019-01-07 kiri 1-33/19/2 Vastus taotlusele
2019-01-07 personalikäskkiri 4-6/19/2 Preemiad
2019-01-04 leping 1-32/19/1 Hõimurahvaste Programmi uurimistoetuse kasutamise leping (Eesti-komi sõnaraamat)
2019-01-02 kiri 1-33/19/1 2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad
2019-01-02 käskkiri 1-5/19/1 Eesti Keele Instituudi struktuur
2019-01-02 personalikäskkiri 4-6/19/1 Eesti Keele Instituudi koosseisu kinnitamine