2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-06-19 leping 1-32/19/13 Tellimusleping (kindlustusterminid)
2019-06-19 kiri 1-33/19/51 „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine
2019-06-14 leping 1-32/19/12 Praktikaleping
2019-06-12 kiri 1-33/19/51 „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine
2019-06-11 leping 1-32/19/11 Litsentsileping õppematerjalide kasutusõigus
2019-06-11 kiri 1-33/19/50 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja määruse kehtestamine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega
2019-06-07 leping 1-32/19/10 Tootmis- ja koostööleping (eesti keele kool klipid)
2019-06-05 kiri 1-33/19/49 Eestikeelse terminoloogia arendamine
2019-06-05 leping 1-32/19/9 Koostööleping (pinali kasutus)
2019-05-30 kiri 1-33/19/48 Kinnituskiri
2019-05-27 käskkiri 1-5/19/10 Ametikoha moodustamine
2019-05-23 personalikäskkiri 4-6/19/13 Lisatasude maksmine
2019-05-21 kiri 1-33/19/43 Arvamusavaldus haridus- ja teadusministri käskkirja „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027“ eelnõu kohta
2019-05-21 kiri 1-33/19/47 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega
2019-05-20 kiri 2.3-3/19/46 Selgitusetaotlus
2019-05-16 kiri 1-33/19/44 Haridus- ja teadusministri 20.03.2018.a käskkirja nr 128 "Haridus-ja Teadusministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
2019-05-16 kiri 1-33/19/45 Kohanimeseaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus
2019-05-10 kiri 1-33/19/43 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Teadus- ja arendustegevuse programmi "Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" kinnitamine
2019-05-09 kiri 1-33/19/42 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine
2019-04-26 kiri 1-17/19/38-41 Confirmation letter