2019

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2019-05-20 kiri 2.3-3/19/46 Selgitusetaotlus
2019-05-16 kiri 1-33/19/44 Haridus- ja teadusministri 20.03.2018.a käskkirja nr 128 "Haridus-ja Teadusministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
2019-05-16 kiri 1-33/19/45 Kohanimeseaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus
2019-05-10 kiri 1-33/19/43 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Teadus- ja arendustegevuse programmi "Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" kinnitamine
2019-05-09 kiri 1-33/19/42 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine
2019-04-26 kiri 1-17/19/38-41 Confirmation letter
2019-04-24 personalikäskkiri 4-6/19/11 Lisatasu maksmine
2019-04-24 personalikäskkiri 4-6/10/12 Lisatasu maksmine
2019-04-23 personalikäskkiri 4-6/19/10 Lisatasude maksmine
2019-04-16 personalikäskkiri 4-6/19/9 Nooremteaduri nimetamine ametikohale
2019-04-11 kiri 1-33/19/29-37 Seminari kutsed
2019-04-10 kiri 1-17/19/28 Invitation
2019-04-08 kiri 2.3-4/19/27 Koolitustõend
2019-04-08 leping 1-32/19/8 Koostööleping (Etymologiawiki)
2019-04-03 kiri 1-33/19/26 Haridus- ja teadusministri käskkirja "Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2018. aasta käskkirja nr 450 "2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine"
2019-04-02 kiri 1-33/19/22 Vastus pöördumisele teadus- ja arendusasutustele kehtestatud nõuete täitmise osas
2019-04-02 kiri 1-33/19/25 Avaliku sektori asutustele märgukiri e-arvete teemal
2019-04-01 käskkiri 1-5/19/8 Ametikoha likvideerimine ja uue ametikoha moodustamine
2019-04-01 käskkiri 1-5/19/9 Tervisetoetuse maksmine 2019. aastal
2019-03-22 kiri 1-33/19/24 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust (täpsustuseks)