Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Liitomadussõnad

Põimliitomadussõnad

Muutumatu sõna + omadussõna/kesksõna

1.Omaduse määrale osutav määrsõna (sageli lühenenud) või pooleessõna + omadussõna või kesksõna: ilm-: ilmselge, ilmvõimatu; ime-: imekaunis, imepisike; kerg-: kergloetav; läbi-: läbimärg, läbi-villane; pool-: poolpehme, poolvillane, poolsurnud; puru-: puruhaige, puruväsinud; püsti-: püstihull, püstirikas; puht-: puhtisiklik, puhtteoreetiline; rask-: rasksüttiv, rasksulav; täis-: täisvillane; vähe-: vähenõudlik, väheusutav; üli-: üliraske, üliväsinud; üld-: üldinimlik, üldrahvalik, üldkehtiv, üldtuntud; maru-: maruigav, marupikk.

2.Muid määrsõnu: seni-: senikuulmatu, senitundmatu; enne-: ennekuulmatu; eel-: eelviimane.