Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Omadussõnaliited

Mitteproduktiivseid omadussõnaliiteid

-ik, nt vastik, metsik, lapsik, saksik, ülemeelik, sõõrik, vöödik, joonik, lapik.

-lane, nt aeglane, väiklane, kerglane, õiglane, haiglane, ühtlane, kahtlane, täidlane.

-ldane, nt vanaldane, lüheldane, laialdane, pikaldane, üksildane, väheldane, haruldane, küllaldane, liialdane.

-mine väljendab paiknemist millegi suhtes, olles sünonüümne liitsõnaosaga -poolne, nt selgmine = seljapoolne, tipmine, äärmine, otsmine, servmine, nurkmine, seesmine, tagumine, eesmine, alumine, eelmine.

-(V)s, nt aus, ilus, mõjus, armas, hoolas, võimas, õõnes, õnnis.

-(u)r, nt himur, kidur, pahur, põdur, tuhkur, vagur; ihar.

-v, nt lihav, verev, vägev, ülev, terav, mugav, tugev, edev.