Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Liitomadussõnad

Rindliitomadussõnad

Rindliitomadussõnu on eesti keeles vähe, enamasti kasutatakse nende asemel rindfraase, nt väike ja armas (laps). Rindliitsõnu on: kaubalis-rahaline, ühiskondlik-poliitiline, sotsiaal-majanduslik, sõnalis-muusikaline, roheline-kollane-punane ~ rohekollapunane, sinimustvalge (lipp), kurttumm, nõguskumer ja kumernõgus (lääts). Sidekriipsu kasutuse kohta vt O 60.