Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Liitomadussõnad

Põimliitomadussõnad

Nimisõna + omadussõna

Nimisõnalise täiendosaga liitomadussõnad on võrdlus- või suhteadjektiivid.

1.Sisult võrdluslikud liitsõnad väljendavad harilikult omaduse suurt määra, täiendosa tähistab võrdlusalust, millel eeldatakse olevat vastavat omadust väga palju. Määra väljendavate liitsõnade täiendosa on alati nimetavas käändes. Nt raudkõva ‘kõva nagu raud’, siidpehme, tinaraske, juuspeen, nõelterav, küünalsirge, peegelsile, mesimagus, surmvaikne, välkkiire, lindprii, piltilus, jääkülm, kaljukindel, lumivalge, süsimust. Mõned täiendnimisõnad on kaotanud võrdlusaluse funktsiooni ja muutunud määramäärsõnadeks, nt ilm-: ilmselge, ilmsüütu; ime-: imepisike, imeilus, imetugev; maru-: maruandekas, marusuur. Osa täiendsõnu on teel määrsõnastumisele, nt põrgu-: põrgupalav, põrgu-igav; surm-: surmväsinud, surmigav, surmkindel; tuli-: tulikuum, tulivihane; veri-: veripunane, verivaene.

Võrdlusalust märkiv täiendosa võib ka täpsustada värvitooni. Sellisel juhul on vahel võimalik nii nimetav kui ka omastav kääne, nt kirsspunane = kirsipunane, sidrunkollane = sidrunikollane, lehtroheline = leheroheline, sammalroheline = samblaroheline; vahel ainult nimetav, nt kastanpruun, vaskpunane, õlgkollane, oliivroheline, mesikollane.

2.Suhteliitsõnade täiendosa nimetab, mille suhtes omadus avaldub, ning vastab järgmistele kaassõnafraasidele ja käändevormidele: N om poolest: saagirikas = saagi poolest rikas; N om suhtes: valutundlik = valu suhtes tundlik; N om vastu: inimvaenulik = inimeste vastu vaenulik; N om peale: rahamaias = raha peale maias; N seestütl: tolmuvaba = tolmust vaba; N alaleütl: keskkonnaohtlik = keskkonnale ohtlik; N saav: elamiskõlblik = elamiseks kõlblik jt. Täiendosa on üldiselt omastavas käändes, v.a s-liitumisega nakkusohtlik, haigusvaba, külalislahke, elamiskõlblik ja inim-: inimvaenulik, inimpelglik.

Seda tüüpi liitsõnade sisuliseks keskmeks on enamasti täiendsõna, kuna põhisõnaks on harilikult oma põhitähendusega võrreldes üldisema tähenduse ja laiema seostumisvõime saanud omadussõna, mis toimib liite taoliselt ja ongi mõnikord asendatav liitega, nt anderikas = andekas, lumevaba = lumetu. Liitetaolisteks sõnadeks (sufiksoidideks) on kujunenud: -vaene: andevaene, hapnikuvaene, kultuurivaene, õunavaene; -rikas: anderikas, hapnikurikas, kultuuririkas, õunarikas; -rohke: lasterohke, kaubarohke, lillerohke; -kindel: ilmastikukindel, iseloomukindel; -sõbralik: inimsõbralik, lastesõbralik; -vaenulik: inimvaenulik, lastevaenulik; -vaba: alkoholivaba, maksuvaba jne.

NB! sõbralik-liitsõnadega kiputakse liialdama, unustades et sõnas -sõbralik säilib midagi tema lähtetähendusest ka siis, kui ta esineb liitsõna osana. Sobimatud on sellised väljendid, nagu käesõbralik kellarihm, kandjasõbralik pesu, keskkonnasõbralik pesupulber, elusõbralik mööbel, inimsõbralik värv, kasutajasõbralik tööriist.