Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

Liitomadussõnad

Põimliitomadussõnad

Omadussõna + omadussõna

Liitsõnad väljendavad üleminekuomadusi (eriti värvuste üleminekutoone), nt punakaskollane, hallikassinine, mustjaspunane, või intensiivistavad põhiosaga märgitud omadust, nt helesinine, tumepunane, kahvatulilla, sügavpruun, tuhmkollane, säravvalge; hapukasmagus, imalmagus, kibesoolane, krõbekülm, ligemärg, ränkraske, kurikaval, hulljulge. Täiendosa on nimetavas, v.a põhiosa -kirju puhul, mille täiendosa on omastavas: halli-, musta-, punasekirju. Üleminekuvärvuste puhul on täiendosa tihti kas- või jas-liiteline omadussõna. Kui selleks on ilma liiteta värviomadussõna, väljendab liitsõna pigem eri värvuste võrdset koosesinemist kui üleminekutoone, nt roheline-kollane-punane ~ rohekollapunane, sinimustvalge (lipp). Tegemist on seega rindliitsõnaga.