Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA

Tsitaatsõnade kirjutamine

Tsitaatsõnad ja -väljendid on puhtvõõrkeelsed ning neid kirjutatakse nagu võõrkeeles, kust nad on võetud. Hääldus on võõrkeelelähedane.

  Nt

  exclusive (ld) ‘(viimane) välja arvatud’

  inclusive (ld) ‘(viimane) kaasa arvatud’

  in corpore (ld) ‘terves koosseisus’

  all right (ingl) [ool rait] ‘hüva, hea küll’

  deus ex machina (ld) ‘ „jumal masinast”, olukorra lahendamine kunstliku abimehe toel’

  self-made man (ingl) [self-meid män] ‘omal jõul edu saavutanu’

  tax-free (ingl) [täks-frii] ‘käibemaksuvaba’

  yuppie (ingl) young urban professional) [jupi, japi] ‘noor edukas mees, pintsaklipslane’

  crescendo (it) [kreše·ndo] ‘helivaljuselt kasvades’

  à propos (pr) [apropoo] ‘muuseas’

  comme il faut (pr) [kom il fo] ‘eeskujulik, korralik, korrektne’

  par excellence (pr) [par eksela·ns] ‘eriti, iseäranis, sõna tõsises mõttes’

  fourchette (pr) [furšett] ‘kerge eine püstijalavastuvõtul’

Muust eesti tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad kirjutada teises, nt kursiivkirjas. Käänata tuleb neid ülakoma abil (Eesti yuppie’d, ei tarvita ecstasy’t, grand old man’ist).

Vrd tsitaatsõnu ja võõrsõnu:

  beatles biitlid
  businessman bisnismen
  curry karri
  fan-club fänniklubi
  graffitigrafiti, grafiitod
  hackerhäkker
  petanque petank
  pizza pitsa
  pub pubi
  rap räpp
  rock rokk
  webveeb
  whiskyviski

Siin esitatuid on soovitatav kirjutada võõrsõnadena (teine tulp).