Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA

Võõrsõnade kirjutamine

Näpunäiteid mõne võõrsõnarühma kirjutamisel

1. Kolmesilbilise nimetavaga sõnade lõppsilbi täishäälik

Kirjutus ei olene rõhust, sest eri isikud rõhutavad erinevalt.

Kui võõrsõna lõpeb helitu kaashäälikuga, siis kirjutatakse lõppsilbi täishäälik kahe tähega: antiloop, garderoob, atentaat, limonaad, tomahook, sünagoog, paradiis, fotograaf, reportaaž.

Kui võõrsõna lõpeb helilise kaashäälikuga l, m, n, r, siis enamasti kirjutatakse vanemais muganenud laensõnades lõppsilbi täishäälik ühe tähega, uuemais kahe tähega, aga kindlat seaduspärasust ei ole:

üks täishäälik

aktsionärkontrolörmusketärsekretär
alkoholkoridorpalagansemafor
apelsinkormoranpelikanseminar
brigadirleegionärpensionärsumadan
etalonmakaronpersonaltalisman
formularmartsipanportselanterminal
följetonmaterjalrestorantribunal
inventarmedaljonrevisjontärpentin
komissarmiljonärsanitarveteran

kaks täishäälikut

agronoominventuurmargariinsilikoon
arhivaarmagistraalpanoraamsutenöör
giljotiinmandariinparafiinsuveniir
huligaanmandoliinplastiliintrikoloor
hüperboolmaniküürporoloonvaseliin
interjöörmannekeenrežissöörvitamiin

Sõnades aktsionär, leegionär, pensionär on võimalik kahesugune hääldus: [-si-o-] ja [-sjo-], [-gi-o-] ja [-gjo-].

2. Kahesilbilise nimetavaga sõnade lõppsilbi täishäälik

Kirjutus oleneb enamasti rõhust.

Vanemais muganenud laenudes on rõhk esisilbil ja lõppsilbi täishäälik kirjutatakse ühe tähega: arter, bakter, bulvar, hektar, kanal, kvartal, meetod, tomat jt.

Kahel kujul on võimalikud:

keefir ja kefiirsablon ja šabloon
oktav ja oktaavtambur ja tambuur
sümptom ja sümptoom

3. Kahe- või kolmesilbilise nimetavaga sõnade lõppsulghäälik

Kirjutus ei olene alati rõhust, vaid põhineb osalt traditsioonil:

k, p, tkk, pp, tt
kompvekhändikäp     šašlõkketikett
kotlet kabinet fokstrott hotentott
niknäk katelok raklettkabatšokk
pankrot laatsaret spagettminarett
piiskop liliput sandalett
puuslak paharet siluett
siksak sigaret vagonett
taburettrafarett