Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

ORTOGRAAFIA

TÄHEORTOGRAAFIA

Nimedest saadud üldsõnade kirjutamine

Võõrnimedest saadud üldsõnad kirjutatakse nagu teised võõrsõnad häälduspäraselt. Üldsõnastumist näitab väike algustäht.

Nt

boikott < Boycott, diisel(mootor) < Diesel, giljotiin < Guillotin, gobelään < Gobelin, kardaan < Cardano, kvisling < Quisling, mansard < Mansart, njuuton < Newton, oom < Ohm, pärgament < Pergamon, raglaan(lõige) > Raglan, rišeljöö(tikand) < Richelieu, siluett < Silhouette, šampanja < Champagne, žilett < Gilette, žoržett < Geor­gette, tsiitsero(kiri) < Cicero.

Häälduskujulised on ka neist saadud verbid, nagu boikottima, giljotiinima, pastöörima või pastöriseerima < Pasteur.

Häälduspärastatud (sageli pool-häälduspärastatud) kujul kohanimesid esineb:

  • taime- ja loomanimetustes (virgiinia kadakas < Virginia, koloraado mardikas < Colorado, adeelia pingviin < Adélie maa);

  • loomatõugude nimetustes (jorkširi siga < Yorkshire, džörsi veis < Jersey, šropširi lammas < Shropshire).

Selline on botaanikas, zooloogias ja loomakasvatuses kujunenud tava, kuid üldkeeles ei ole viga, kui neid kohanimesid kirjutada oma harilikul kujul (Virginia kadakas, Toulouse’i hani).

Varem kirjutati kohanimesid häälduspäraselt ka mitmesugustes liiginimetustes (kaubad, viisid, meetodid, haigused, ravimid, värvused jm), nüüd on soovitatav kirjutada ka need nagu samad kohanimed eesti tekstis harilikult: Cheddari juust, Borodino leib, Provence’i majonees, Darjee­lingi tee, Kiievi frikadellid, Türgi diivan, Siberi katk, Berliini roheline.

    Märkus. Vanades tavapärastes ühendites võib nimi säilida oma endisaegsel kujul ja teda ei pea tänapäevastama, nt Pilseni õlu (Plžeňi õlu), Tseiloni tee (Sri Lanka tee), Havanna sigarid (La Habana sigarid), Böömi klaas (Čechy klaas).

Häälduspärastatud kujul isikunimed esinevad ainult usundinimetustes: luteri usk < Luther, buda usk < Buddha, muhamedi usk < Muham­mad.

Peale selle on olemas mõned isikunimede kokkukirjutised, nagu nt galvaani­element < Galvani, glaubrisool < Glauber, martäänahi < ­Martin.