2018

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2018-05-17 leping 1-32/18/1 Eesti Keeleressursside Keskuse konsortsiumilepingu lisa tuumiktaristu toetuse kasutamise kohta 2018. aastal
2018-05-15 käskkiri 1-5/18/11 Eesti Keele Instituudi teadustöötajate valimise kord
2018-05-11 kiri 2.3-3/18/50 Mõiste
2018-05-09 kiri 1-33/18/48 Järelevalve protokoll
2018-05-09 kiri 1-33/18/49 Taotlus eelarve suurendamiseks
2018-05-09 personalikäskkiri 4-6/18/9 Lisatasude maksmine
2018-05-08 kiri 1-33/18/47 Seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Kõrgharidusseadus
2018-05-07 kiri 2.3-4/18/46 Koolitustõend
2018-04-30 käskkiri 1-5/18/10 Ametikoha likvideerimine
2018-04-25 kiri 1-33/18/44 Õiguspoliitika põhialused aastani 2030 kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks esitamine
2018-04-25 kiri 1-33/18/45 Järelvalve menetluse teade
2018-04-17 kiri 1-17/18/43 Garantiikiri
2018-04-16 kiri 2-2/18/42 EKI THN kinnitamine
2018-04-13 kiri 3.3-19/18/41 Ettepanek ostuarvete menetlusprotsessi muutmiseks
2018-04-13 kiri 3.3-19/18/41 RTK ettepanek ostuarvete menetlusprotsessi muutmiseks
2018-04-13 personalikäskkiri 4-618//8 Lisatasu maksmine
2018-04-11 kiri 2-2/18/34 TÜ esindaja nimetamine
2018-04-11 kiri 2-2/18/35 TLÜ esindaja nimetamine
2018-04-06 kiri 3-8/18/40 Ehitiste objektipõhised tehnilised kirjeldused seoses tehnohoolduse üle andmisega Riigi Kinnisvara AS-ile
2018-04-05 kiri 1-33/18/38 EPLi teabenõue: nägemispuudega inimestele kasutatava eesti keele tekst-kõnesüntesaatori valmimine