2018

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2018-04-05 kiri 2.3-3/18/39 Terminite tähendused
2018-04-05 kiri 1-33/18/37 Nõusolek projektis osalemise kohta
2018-04-03 käskkiri 1-5/18/9 Konkurss vanemteadurite ametikohtadele
2018-04-02 käskkiri 1-5/18/8 Eesti Keele Instituudi ametikirjelduste kinnitamine
2018-03-28 kiri 2-2/18/34 Esindaja nimetamine EKI teadus- ja haldusnõukokku
2018-03-28 kiri 2-2/18/35 Esindaja nimetamine EKI teadus- ja haldusnõukokku
2018-03-28 käskkiri 1-5/18/7 EKI kõrgetasemeliste artiklite ja taotluste fondi kasutamise korra kinnitamine
2018-03-28 kiri 2-2/18/36 Esindaja nimetamine EKI teadus- ja hldusnõukokku
2018-03-22 personalikäskkiri 4-6/18/7 Käskkirjade 4-6/4 ja 4-6/5 muudatus
2018-03-20 kiri 1-33/18/32 Haridus– ja Teadusministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine
2018-03-20 kiri 1-33/18/33 Strateegilise planeerimise komisjoni moodustamine
2018-03-20 personalikäskkiri 4-6/18/6 Lisatasude maksmine
2018-03-15 käskkiri 1-5/18/6 Baasfinatseerime
2018-03-13 personalikäskkiri 4-6/18/4 Lisatasude maksmine
2018-03-13 personalikäskkiri 4-6/18/5 Lisatasude maksmine UT35-1 teadustöötajatele
2018-03-13 käskkiri 1-5/18/5 Eesti Keele Instituudi töö tasustamise põhimõtted
2018-03-02 kiri 1-33/18/31 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu märgukiri uurimistoetuste 2017. aasta taotlusvoorudest ning tähelepanekud ja soovitused seoses 2018. aasta personaalsete uurimistoetuste taotlusvooruga
2018-03-01 käskkiri 1-5/18/4 Tervisetoetuse maksmine 2018. aastal
2018-02-28 personalikäskkiri 4-6/18/3 Lisatasude maksmine
2018-02-26 kiri 1-33/18/30 2018. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavade muutmine