2018

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2018-10-09 kiri 3-8/18/205 Koostöölepingu lõpetamine
2018-10-08 kiri 1-33/18/198 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu
2018-10-03 kiri 1-33/18/137-197 Tõendid. Emakeeleõpetajate täiendkoolitus Tartus
2018-10-03 kiri 1-33/18/199 Eesti kaubamärgi nr. 45703 “EKI“ kehtivusaja pikendamine
2018-10-02 kiri 1-33/18/136 Esildis
2018-10-01 kiri 2.3-4/18/67-135 Tõendid. Emakeele õpetajate koolitus Tallinnas
2018-09-24 kiri 1-33/18/66 Infokiri baasfinantseerimise alusandmete kogumisest
2018-09-17 personalikäskkiri 4-6/18/19 Lisatasud
2018-09-13 kiri 1-17/18/65 Arhiiviteatis
2018-09-11 kiri 1-17/18/65 Taotlus arhiiviteatise esitamiseks
2018-09-10 kiri 1-33/18/64 Riigi Kinnisvara AS-ilt haldusteenuste tellimisega seonduv seniste haldusteenuste lepingute lõpetamine
2018-08-29 kiri 1-33/18/63 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisust
2018-08-24 käskkiri 4-6/18/18 Lisatasu
2018-08-23 personalikäskkiri 4-6/18/17 Lisatasu maksmine
2018-07-27 kiri 1-33/18/62 Ettepanekute kogumine määruse „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ muutmiseks
2018-07-25 kiri 1-33/18/61 Kinnituskiri
2018-07-25 personalikäskkiri 4-6/18/16 Lisatasu maksmine
2018-07-19 personalikäskkiri 4-6/18/14 Lisatasude maksmine
2018-07-19 personalikäskkiri 4-6/18/15 Lisatasude maksmine
2018-07-04 kiri 1-33/19/60 Haridus- ja teadusministri käskkirja "2018. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavade muutmine"