2018 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2018 to 31 Detsember 2018 » 2018-04-052018-04-05
meil
kiri
1-33/18/38
Eesti Pimedate Liit
N/A
03.04.2018
M. Mihkla
N/A
EPLi teabenõue: nägemispuudega inimestele kasutatava eesti keele tekst-kõnesüntesaatori valmimine
Hr Tõnu Tender
direktor
Eesti Keele Instituut3. aprill 2018Austatud hr Tender

Eesti Pimedate Liit esitab Eesti Keele Instituudile käesoleva teabenõude, et saada teada, millal valmib nägemispuudega inimestele stabiilselt kasutatav SAPI5-liidesega eesti keele tekst-kõnesüntesaator, mis on instituudi veebilehelt vabalt allalaaditav.

Pimedate liit on olnud aastaid instituudi koostööpartner eesti keele tekst-kõnesüntesaatori väljatöötamisel ja pakkunud abi selle testimiseks. Niisugune tegevus on sätestatud liidu iga-aastastes tegevuskavades. Mulluses ja tänavuses tegevuskavas on punkt „juhtida tähelepanu vajadusele muuta eesti keele tekst-kõnesüntesaator nägemispuudega inimeste jaoks kasutatavaks“. Liidu algatusel kohtusid meie esindajad seetõttu 2017. aasta 15. märtsil Eesti Keele Instituudis ning 26. mail ja 13. oktoobril Skype’i teel kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osakonna juhataja Meelis Mihkla ning osakonna teiste töötajatega. Neil kohtumistel andsid instituudi töötajad lubaduse, et nägemispuudega inimeste jaoks kasutatav eesti keele tekst-kõnesüntesaator valmib 2017. aasta jooksul. See tähtaeg on ka Eesti Keele Instituudi projektis „Kõnesünteesi täiustamine ja kasutusvõimaluste laiendamine“, mille tulemusena tuli kohandada eestikeelsed sünteeshääled täisfunktsionaalseks kasutamiseks ekraanilugejates (Jaws, NVA) nägemispuudega inimeste tarvis. Paraku praeguseks nägemispuudega inimestele kasutatav ja korralikult töötav tekst-kõnesüntesaator valminud ei ole.

22. märtsil 2018 toimunud Eesti Pimedate Liidu üldkoosolekul, millel olid esindatud kõik liikmesühingud, väljendasid osalejad suurt rahulolematust Eesti Keele Instituudi tegevusega eesti keele tekst-kõnesüntesaatori loomisel – kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osakonna töötajad on aastaid andnud lubadusi, mis on siiani täitmata jäänud, ning enam kui 200 nägemispuudega inimest peavad arvutites kasutama ikka soome keele tekst-kõnesüntesaatorit. Enne järgmiste sammude kavandamist otsustas üldkoosolek pöörduda teabenõudega Eesti Keele Instituudi direktori poole.LugupidamisegaAgo Kivilo

Eesti Pimedate Liidu esimeesTeabenõude koostas:

Priit Kasepalu, aseesimees
N/A
N/A