2018

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2018-11-15 kiri 1-33/18/215 Vastuskiri nägemispuudega inimestele kasutatava eesti keele tekst-kõnesüntesaatori valmimise kohta
2018-11-13 kiri 1-33/18/215 Nägemispuudega inimestele kasutatava eesti keele tekst-kõnesüntesaatori valmimine
2018-11-08 leping 1-32/18/6 Tootmis- ja koostööleping. EV100 keelekild
2018-11-08 leping 1-32/18/7 Eesti standardite online-kogu kasutamiseks sõlmitud litsentsilepingu nr 3.15-3/40 pikendamine
2018-11-08 kiri 1-33/18/213 Terminoloogiatöölehtede ajutise väljaandmise taotlus
2018-11-08 kiri 1-33/18/214 Liikme nimetamine Wiedemanni keeleauhinna komisjoni
2018-10-30 kiri 1-33/18/212 Tulemustasu maksmine
2018-10-25 kiri 1-33/18/136 Lisatasu maksmine
2018-10-25 kiri 1-17/18/211 Garantiikiri
2018-10-18 kiri 3-8/18/200 Turvateenuse lepingu lõpetamine
2018-10-17 kiri 1-17/18/210 Tõend
2018-10-10 kiri 1-33/18/206 Kaubamärgi registreerimise taotlus. Sõnaveeb
2018-10-10 kiri 1-33/18/207 Kaubamärgi registreerimise taotlus. Terminiveeb
2018-10-10 kiri 1-33/18/208 Kaubamärgi registreerimise taotlus. E-keelenõu
2018-10-10 kiri 1-33/18/209 Kaubamärgi registreerimise taotlus. Ekilex
2018-10-09 kiri 3-8/18/200 Koostöölepingu lõpetamine
2018-10-09 kiri 3-8/18/201 Koostöölepingu lõpetamine
2018-10-09 kiri 3-8/18/202 Koostöölepingu lõpetamine
2018-10-09 kiri 3-8/18/203 Koostöölepingu lõpetamine
2018-10-09 kiri 3-8/18/204 Koostöölepingu lõpetamine