Välisriikide kohanimed

Päring kohanimeandmebaasist


Näita:Andmebaasi väliValik
  [?] kohanimi:
[?] keele lühend jm märgendid:
[?] nime allikas:
  [?] kirje/nime staatus:
  [?] koha liik:
  [?] riik:
  [?] 1. järgu haldusüksus:
  [?] 2. järgu haldusüksus:
  3. järgu haldusüksus:
geograafilised koordinaadid  
nimevariandid  

Väljund on: tabel
tekst


Vihjeid kohanime päringurea täitmiseks


Päringuvormid: inglise | prantsuse | udmurdi | vene


Tagasi avalehele


E-post: peeter@eki.ee