Kohanimeandmebaasi märgendid

Märgendeid on järgmist tüüpi: