Välisriikide ja nende haldusüksuste lühendid

Kohanimeandmebaasis kasutatakse riikide ja nende haldusüksuste tähistamiseks standardile ISO 3166-1 ja 3166-2 (Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised, Eestis kehtib EVS-EN ISO 3166-1:2000) vastavaid lühendeid, nende puudumisel KNABi oma lühendeid. Vt lähemalt:

Riigid | Riikide haldusüksused ja nende koodid

Kuivõrd ISO 3166-2-s antud tähised ei kata alati kõiki tegelikult vajaminevaid haldusüksusi ning nad kipuvad ajast maha jääma, on KNABis kasutusel ka oma koodid. Nende eristamiseks ISO tähistest peab teadma, et haldusüksusi tähistatakse ISO standardis kas numbritega (1, 01, XII) või suurtähtedega (A, BH, LAN), mida on üks kuni kolm. Standard lähtub võimaluse korral maade eneste soovitustest ja tavadest. KNABi koodid on alati tähtedega, kusjuures kasutatakse nii suur- kui ka väiketähti (Kb, Can jm); erinevalt ISOst, kus on kasutusel üksnes ladina põhitähed (ASCII), võivad KNABi koodid sisaldada ka muid diakriitikutega tähti, vastavalt lühendatavale nimele.

Nimetatud eristusreeglist kalduvad kõrvale Soome maakondade lühendid (KNABis numbritega), mis ei ole ISO 3166-2 osa, kuid on nii kasutusel Soomes; samuti Eesti oma haldusüksuste lühendid (ISO 3166-s on vastavad riiklikud numbrikoodid).

Tehnilistel põhjustel olid mõned maatähised KNABi algses andmebaasis asendatud ISO standardile vastavate kolmetäheliste tähistega: HRV = Horvaatia (2tähelisena HR), LVA = Läti (LV), SAU = Saudi Araabia (SA) ja VAT = Vatikan (VA). Põhjuseks oli vajadus eristada neid kokkulangevate Eesti maakondade lühendeidt. Kuigi Interneti-väljundeis kasutatakse kõigi maade puhul 2tähelisi tähiseid, on võimalik, et mõnes seoses (nt allikaviidete lühendeis) tulevad esile ka nimetatud kolmetähelised vasted.