Koha liik

Kohanimeandmebaasis on kohanimeobjektide liigid tähistatud tingkoodidega, mille esimene täht näitab üldist liiki:

Üksikasjaliku kohanimeobjektide liigituse leiab tabelist (.pdf-formaadis), kõige sagedamad on järgmised:

NB! Linnu (p1) ja maa-asulaid (p2) eristatakse ainult Soomes, Venemaal ja mõnes endises liiduvabariigis; mujal on asulate tähistamiseks kasutusel üldkood p0.

Lisaks kohanimeobjekti koodile on sellesse välja paigutatud ka mõnede levinumate klassifikaatorite koodid, mis algavad alati #-ga. Esimene täht näitab klassifikaatori või nimestiku liiki.


Kuidas leida neid kohanimeobjektide liike, mida päringutabel ei sisalda?

Päringutabelis sisalduvad kõik olulisimad objektiliigid, ent loetelu ei ole ammendav, sest see muudaks tabeli kasutamise kohmakaks. Puuduvaid täpsemaid liike on võimalik kätte saada, kui parandada käsitsi päringureas elementi "nimeliik".

Näide. Otsides päringuga Venemaa 1. järgu haldusüksusi, saate vastusesse nii oblastid (koodiga a1), vabariigid (a1re) kui ka muud. Selleks, et saada ainult vabariike, tuleks brauseri URLi aknas (Location/Address: http://www.eki.ee/cgi-bin/mkn.cgi?...) parandada reas nimeliik=a1, kirjutades nimeliik=a1re, ning vajutada reavahetusklahvi (ENTER). Vastusena saate üksnes vabariigid. Kahjuks ei ole võimalik niisugune eristus, mis võimaldaks esile tuua üksnes oblastid (a1), sest neil puudub eristav laiend.