Kohanimeandmebaasi allikad

Allikate otsing andmebaasist

Mida otsida:


Kohanimeandmebaasi allikaid on kahte tüüpi: raamatud-artiklid-sõnumid (tavaallikad) ja dateeringud-nimeotsused.

Tavaallikas on omakorda esitatav kaht moodi:

  1. Autori nimi või raamatupealkirja algussõna/d/ või tinglühend, ilmumisaasta (vajaduse korral lisanumber, eristamaks samal aastal ilmunud töid) ning kooloni järel lehekülje number vms, nt Tamme1993:12. Sagedaimini mainitud teoste puhul on autorinimi lühendatud kahe täheni, nt Hu1904 (= Hurt1904)
  2. Kirjeldavat tüüpi lühend, mis koosneb kolmest osast:

Dateering või nimeotsus koosneb kahest osast:

  1. aastaarv (või kuupäev)
  2. nimeotsuse tegija ja otsuse tüüp (lühenditega), nt Tln_LVm (=Tallinna Linnavalitsuse määrus), Trt_LVKo (=Tartu Linnavolikogu otsus); tüüplühendid on:

Allikad, mis pärinevad varasemast kui 18. sajandist, on üldjuhul vormistatud dateeringutena, s.t. aastaarv on pandud ette.

Lisamärgid allikaviite järel:


Selgituseks allikakirjete juurde. Nurksulgude vahele on pandud allika esinemis- v kasutamiskoht (raamatukogu, perioodiline väljaanne vm). Tavalisemad lühendid:

Eestis ilmunud nimeteemaliste raamatute ja artiklite kohta võib lisateavet saada ka Eesti onomastika bibliograafiast.