Asustusnimed


Kohanimenõukogu 1997. aasta tähtsaim töö oli ette valmistada uus alevite, alevike ja külade nimistu. Kui 1977. aastal Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas eelmise maa-asulate nimekirja, siis kadusid ametlikust käibest enam kui pooled seni kasutatud asulanimed (u 7400st jäi järele 3500). Nende hulgas oli palju põliseid nimesid, mille kirjalik esmamainimine ulatub sajandite taha, kuni aastani 1242.

Novembris 1994 loodud kohanimekomisjon seadis algusest peale üheks põhieesmärgiks ajalooliste külanimede ennistamise. Pärast mitmete õigusaktide kehtestamist (Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus 22.02.1995, valitsuse kinnitatud "Asustusüksuste liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" 24.09.1996, kohanimeseadus) tekkis lõpuks õiguslik raamistik selle küsimuse lahendamiseks.

Kohanimenõukogu moodustas oma esimesel koosolekul asustusnimede töörühma, kes asus läbi vaatama valdadelt tulnud ettepanekuid senise asustusjaotuse muutmiseks. Järgnev osa esitab selle töö tulemusi. Reformi esimene järk oli 1997. aastal, kui asulanimistusse lisandus u 1100 asulat. Valitsus kinnitas uues redaktsioonis vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu 16. detsembril 1998, ent 2006. aasta lõpust alates on asustusüksuste nimistu muutmine regionaalministri pädevuses. Lisaks on siin leheküljel asustusnimede töörühma koondprotokolle, maakondade kaupa esitatud soovitusi jm.

05.02.2007


Asustusüksuste koondnimistu
Tähestikuline loend (asustusüksus, kood, maakond, vald, mitteametlikud koordinaadid), iga fail keskmiselt 60 K.
15. veebruari 2010. a seisuga.

A - J | K | L - M | N - P | R - S | T - U | V - Ü

Haldus- ja asustusüksuste nimistu muudatused alates 18.12.1997
Algse nimistu kinnitamise järel tehtud muudatused. Viimati uuendatud 5. jaanuaril 2016.


  2001. aasta muudatused: (kehtivad al 01.01.2002)

  2000. aasta muudatused: (kehtivad al 01.01.2001)


  1998. aasta asulareform: (kehtiv al 01.01.1999)


  1997. aasta asulareform: (kehtiv al 01.01.1998)