ÜHINENUD RAHVASTE ORGANISATSIOONI
KOHANIMEEKSPERTIDE RÜHM

BALTI JAOTIS


[in English] [по-русски]

ÜRO on 1967. aastast alates korraldanud iga viie aasta tagant kohanimekorralduskonverentse, mille eesmärk on edendada häiretu rahvusvahelise suhtluse huvides kindlate normitud kohanimede kasutuselevõttu. Kohanimekorraldus on iga riigi enese ainupädevuses, kuid rahvusvahelise suhtlemise jaoks on vaja kohanimede selgust ja ühemõttelisust ning kohanimeinfo võmalikult vaba levikut. Tähtsamad küsimused, mida arutatakse, on järgmised:

Konverentside vaheajal tegutseb ÜRO kohanimeekspertide rühm (UNGEGN - United Nations Group of Experts on Geographical Names), mis koguneb iga kahe aasta tagant. Rühma tegevus rajaneb piirkondlikul koostööl. 1992. a-st alates tegutseb Balti jaotis (Eesti, Leedu, Läti, Poola /a-st 2012/, Venemaa), mille koordineerijad ja esimehed on olnud: 1992–1998 Eesti (Peeter Päll), 1998–2002 Läti (Jurģis Kavacs, Vita Strautniece), 2002–2007 Leedu (Danutė Mardosienė), 2007–2012 Eesti (Aule Kikas), 2012–2017 Venemaa (Marina Morozova), aastast 2018 Läti (aseesimehe nimetab Poola delegatsioon).

Nelja aasta jooksul (2018–2021) koordineerib jaotise tööd Läti, jaotise esimeheks valiti Balti jaotise 19. koosolekul Vilniuses mais 2018 Vita Strautniece.

Andmaks ülevaadet Eesti osalusest rahvusvahelises nimekoostöös, on kohanimenõukogu koduleheküljele lisatud Eesti poolt rahvusvahelistel üritustel esitatud inglis- ja venekeelseid dokumente, samuti Balti jaotise enda protokolle jm. Lisaks Balti jaotise tööle on Eesti esindajad vaatlejana osalenud ka Põhjamaade ning Ida-Euroopa, Põhja- ja Kesk-Aasia jaotise istungitel.Tagasi kohanimenõukogu kodulehele


Viimati muudetud: 12.12.2019