Dokumendid    Dokumendid

Riiklik kohanimekorraldus tugineb seadusele ja selle alusel antud rakendusaktidele. Mitmete alljärgnevate õigusaktide viited avavad vastava Elektroonilise Riigi Teataja dokumendi (uues aknas).

1997–2004 kehtinud kohanimeseadus ja selle rakendusaktid on kättesaadaval rubriigis "Arhiiv".