Kohanimenõukogu uudiseid


Üldisi teateid hoitakse sellel leheküljel kuni u 12 kuud, misjärel need lähevad arhiivi.

Külanimede muutmisest Hiiumaal

Rahandusministeerium on 26. sept 2017 avaldanud lühikese selgituse selle kohta, miks ja kuidas muudetakse Hiiumaal külade nimesid.

Viimane kohanimenõukogu koosolek

toimus 20. detsembril 2016 rahandusministeeriumis (vt protokolli). Arutati vallanimede küsimusi. E-koosoleku vormis arutati 23.–29. mail 2017 (vt protokolli) vallanimede küsimusi Vabariigi Valitsuse poolt toimuvate ühendamiste käigus. Varasemate, sh meilikoosolekute protokolle vt "Nõukogu" rubriigis.

Taastatud külanimed

Vastavalt riigihalduse ministri 29.05.2017. a määrusele nr 32 ennistatakse Eestis kolm küla: Aarla küla Rägavere vallas, Sootaguse küla Kadrina vallas ja Allikukivi küla Saarde vallas. Samuti ennistatakse Muhu valla Simiste küla nimekuju. Vt täpsemalt „Asustusnimede“ rubriigis.

2017. a haldusreformi käigus tekkivatest samanimelistest külanimedest

Sõltuvalt Vabariigi Valitsuse tehtavatest ühendamisotsustest tekib Eestis kuni 102 samanimelist küla. Kohanimeseaduse kohaselt ei või ühe kohaliku omavalitsuse territooriumil samanimelisi külasid olla. Seadus näeb ette, et kohalik omavalitsus peab nimemuutmise algatama. Samanimelisuse vältimiseks tuleb eelistada senise kohanime täiendamist või muud teisendamist, et uus nimi oleks selgelt eristuv. Arvestades nimemuutmiste suurt mõju Eesti asustusele, andis kohanimenõukogu valdade abistamiseks välja külanimede korrastamise soovitused. Vt täpsemalt „Asustusnimede“ rubriigis.

XIV kohanimepäev

toimus Jõgeval 23. novembril 2016. Tutvuge päeva kavaga.

ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 16. istung

18. septembril 2013 kohtusid siseministeeriumis ÜRO Balti- ja Põhjamaade kohanimeeksperdid, et arutada kohanimede kaitsmise ja rahvusvahelise korraldamise põhimõtteid. Oma istungi pidasid Balti jaotis ja Põhjamaade jaotis.

„Kohanimedel on erinevate riikide infosüsteemides, eriti aadressi- ja ruumiandmete süsteemis, tähtis roll. Need peavad olema üheselt arusaadavad, täpsed ja kergesti kättesaadavad,“ rääkis regionaalministri valitsemisala kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juht Väino Tõemets sedalaadi kokkusaamiste ja arutelude vajalikkusest. „Oluline on ka kohanimede ajaloo- ja kultuuriväärtuse teadvustamine ning avalikkuse laiem kaasamine kohanimede määramisse,“ lisas Tõemets.

ÜRO Balti- ja Põhjamaade kohanimede aruteludes osalesid eksperdid 11 riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Venemaalt, Valgevenest, Soomest, Rootsist, Norrast, Suurbritanniast ja Taanist.

19. septembril 2013 korraldati ka ühisseminar Maa-ametis, kus käsitleti nimeteaduslike andmebaaside ja rahvalt kogutavate andmete sidumist riikliku ruumiandmete võrgustikuga. Mõlema ürituse eestvedajaks oli regionaalministri valitsemisala.

(Siseministeeriumi pressiteate põhjal)

Kohanimeseaduse parandused ja täiendused

kiideti Riigikogus 10. aprillil 2013 kolmandal lugemisel heaks.

P. P.
26.09.2017


Uudiste arhiiv


Uudised inglise keeles

Uudised vene keeles