Kohanimenõukogu uudiseid


Üldisi teateid hoitakse sellel leheküljel kuni u 12 kuud, misjärel need lähevad arhiivi.

XV kohanimepäev Paides 1. novembril 2017

Kohanimenõukogu ja SA Ajakeskus Wittenstein / Järvamaa Muuseumid kutsuvad teid kolmapäeval, 1. novembril 2017 algusega kell 10 Paide Raekojas (Keskväljak 14, Paide) toimuvale XV EESTI KOHANIMEPÄEVA ettekandepäevale.

Ettekandepäeva peatähelepanu saavad Järvamaa kohad, nimed ja inimesed. Teeme esimese kokkuvõtte 2016.–2017. aasta haldusreformi mõjust valla- ja külanimedele. Kohanimepäeval on sünnipäev: käidud on kõigis maakondades ja jõutud Eestimaa südamesse, Paidesse. Sel puhul ka väike tagasivaade kohanimepäevade algusesse. Üles astuvad Alo Aasma, Madis Aesma, Valdo Praust, Rainer Eidemiller, Kaarel Aluoja, Marje Joalaid, Jaan Pehk, Elvi Sepp, Andres Kruusmaa, Peeter Päll, Mall Kivisalu, Uuno Ojala, Väino Tõemets ja Kadri Teller-Sepp.

Kohanimede muutmisest 2017. a haldusreformi käigus

Ülevaade muutunud külanimedest on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel Rohkem dokumente leiab ministeeriumi kohanimekorralduse lehelt.

Rahandusministeerium on 26. sept 2017 avaldanud lühikese selgituse selle kohta, miks ja kuidas muudetakse Hiiumaal külade nimesid.

Viimane kohanimenõukogu koosolek

toimus 20. detsembril 2016 rahandusministeeriumis (vt protokolli). Arutati vallanimede küsimusi. E-koosoleku vormis arutati 23.–29. mail 2017 (vt protokolli) vallanimede küsimusi Vabariigi Valitsuse poolt toimuvate ühendamiste käigus. Varasemate, sh meilikoosolekute protokolle vt "Nõukogu" rubriigis.

Ennistatud külanimed

Vastavalt riigihalduse ministri määrustele on 2017. a ennistatud Eestis neli küla: Kiisa küla Põlva vallas, Aarla küla Rägavere vallas, Sootaguse küla Kadrina vallas ja Allikukivi küla Saarde vallas. Kadrina vallas moodustati ajaloolise kohanime alusel Jürimõisa küla. Samuti ennistati Muhu valla Simiste küla nimekuju ja Raikküla valla Kabala küla nimi (vahepeal Tamme küla). Vt täpsemalt „Asustusnimede“ rubriigis.

2017. a haldusreformi käigus tekkivatest samanimelistest külanimedest

Sõltuvalt Vabariigi Valitsuse tehtavatest ühendamisotsustest tekib Eestis kuni 102 samanimelist küla. Kohanimeseaduse kohaselt ei või ühe kohaliku omavalitsuse territooriumil samanimelisi külasid olla. Seadus näeb ette, et kohalik omavalitsus peab nimemuutmise algatama. Samanimelisuse vältimiseks tuleb eelistada senise kohanime täiendamist või muud teisendamist, et uus nimi oleks selgelt eristuv. Arvestades nimemuutmiste suurt mõju Eesti asustusele, andis kohanimenõukogu valdade abistamiseks välja külanimede korrastamise soovitused. Vt täpsemalt „Asustusnimede“ rubriigis.

Kohanimeseaduse parandused ja täiendused

kiideti Riigikogus 10. aprillil 2013 kolmandal lugemisel heaks.

P. P.
25.10.2017


Uudiste arhiiv


Uudised inglise keeles

Uudised vene keeles