Asustusjaotuse muutmine 1998

25.11.1998

Muudatused, võrreldes asustusnimede töörühma protokollis 27.10.1998 esitatuga


Statistikat

Nimistusse lisandub esialgsetel andmetel:

Nimekuju muudavad 8 asulat; nimistust kaob 1 küla (jaguneb kolme uue vahel).