2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-04-02 kiri 1-33/20/31 Raha eraldamine Eesti Keele Instituudile keeleportaali Sõnaveeb eesti-vene-eesti keeleinfo täiendamiseks ja arendamiseks
2020-04-02 leping 1-32/20/4 Koostööleping eesti keele ja eesti keele teise keelena tööde keelelise materjali digikoopiate kasutamiseks keelekorpuste loomisel
2020-04-02 kiri 1-33/20/6-1 Sõjandusterminoloogia andmebaasi arendamine ja haldamine
2020-04-01 käskkiri 1-5/20/12 Ametikohtade likvideerimine ja uue ametikoha moodustamine
2020-03-31 kiri 1-33/20/30 Teade üüritingimuste muutmise kohta
2020-03-31 käskkiri 1-5/20/10 Ametikohtade moodustamine
2020-03-31 käskkiri 1-5/20/11 Tervisetoetuse maksmine 2020. aasta II kvartalis
2020-03-31 personalikäskkiri 4-6/20/7 Vanemteaduriks nimetamine
2020-03-24 kiri 1-33/20/27 Garantiikiri
2020-03-24 kiri 1-33/20/28 Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" 2020. aasta riigieelarvelise toetuse mahu kinnitamine
2020-03-24 kiri 1-33/20/29 Seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_ Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
2020-03-24 personalikäskkiri 4-6/20/6 Lisatasu maksmine
2020-03-20 kiri 1-33/20/25 Vastus keskse tõlkekeskkonna juhtrühma moodustamise ettepanekule
2020-03-18 kiri 1-33/20/26 Riigihanke „Kindlustusmaakleri teenuse tellimine korraldamine
2020-03-12 leping 1-32/20/3 Sihtotstarbelise projektitoetuse leping
2020-03-11 kiri 1-33/20/25 Keskse tõlkekeskkonna juhtrühma moodustamise ettepanek
2020-03-10 kiri 2-2/20/24 EKI teadus- ja haldusnõukogu koosseisu kinnitamine
2020-03-10 leping 1-32/20/2 Tegevustoetuse leping
2020-03-10 käskkiri 1-5/20/9 Puhkuste kord
2020-03-04 kiri 1-33/20/23 Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise 2020. aasta jaotuse kinnitamine