2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-06-18 leping 1-32/20/13 Tegevustoetuse leping
2020-06-18 leping 1-32/20/14 Tegevustoetuse leping
2020-06-18 leping 1-32/20/15 Tegevustoetuse leping
2020-06-18 leping 1-32/20/16 Tegevustoetuse leping
2020-06-18 leping 1-32/20/10 Tegevustoetuse leping
2020-06-17 leping 1-32/20/7 TOOTMIS- JA KOOSTÖÖLEPING (EKI keelekillud)
2020-06-15 leping 1-32/20/6 Tegevustoetuse leping
2020-06-12 kiri 1-33/20/57 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2019. a käskkirja nr 349 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“ muutmine
2020-06-12 kiri 1-33/20/56 Astra tegevus 7 ettepanek
2020-06-12 kiri 1-33/20/53 Tuumiktaristu toetamise põhimõtete kinnitamise kooskõlastus
2020-06-11 kiri 1-33/20/55 Vastuskiri: Riigi teaduspreemiate põhimääruse muutmisest
2020-06-11 personalikäskkiri 4-6/20/16 Käskkirja numbrite muutmine
2020-06-11 personalikäskkiri 4-6/20/17 Eesti Keele Instituudi akadeemiliste töötajate atesteerimine
2020-06-04 kiri 1-33/20/55 Riigi teaduspreemiate põhimääruse muutmisest
2020-06-04 kiri 1-33/20/56 Projekti EKI-ASTRA (2014-2020.4.01.16-0034) eelarvemuudatuse taotlus
2020-06-02 kiri 1-33/20/53 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks_Tuumiktaristu toetamise põhimõtete kinnitamine
2020-06-02 kiri 2.3-3/20/54 Järelepärimine
2020-06-01 käskkiri 1-5/20/17 Eesti Keele Instituudi dokumentide loetelu
2020-05-29 kiri 2.3-3/20/50 Vastuskiri: Rahvusliku nimekuju õigsus
2020-05-29 kiri 2.3-5/20/47 Kohtunõue (süvariik)