2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-05-29 kiri 2-2/20/52 EKI direktori valmine
2020-05-28 kiri 2.3-3/20/50 Rahvusliku nimekuju õigsus
2020-05-28 kiri 1-33/20/51 Ettepanekute kogumine teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmiseks
2020-05-26 kiri 1-33/20/48 Eesti Keele Instituudi soovituskiri eesti keele ja soome-ugri keelte alase ingliskeelse magistriõppe kava avamiseks Tartu Ülikoolis
2020-05-26 kiri 1-33/20/49 Haridus- ja teadusministri 20.03.2018. a käskkirja nr 128 „Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine“ muutmine"
2020-05-25 kiri 2.3-5/20/47 Kohtunõue
2020-05-22 käskkiri 1-5/20/15 Koroonakriisist väljumise kava
2020-05-21 personalikäskkiri 4-6/20/13 Lisatasu maksmine
2020-05-21 personalikäskkiri 4-6/20/14 Lisatasu maksmine
2020-05-21 personalikäskkiri 4-6/20/14 Lisatasu maksmine
2020-05-19 kiri 1-33/20/45 Ehitusalase tegevuse korraldamine
2020-05-19 kiri 1-33/20/46 Kohanimenõukogu põhimääruse kooskõlastamiseks esitamine
2020-05-18 käskkiri 1-5/20/16 Mobiiltelefonide kasutamise kord
2020-05-08 kiri 2.3-3/20/41 Eksperdihinnang
2020-05-08 personalikäskkiri 4-6/20/12 Eesti Keele Instituudi korralise akadeemilise töötaja atesteerimine
2020-05-06 kiri 1-33/20/43 Kontaktisiku määramine
2020-05-06 kiri 1-33/20/37 EKI vastus Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks kohta
2020-04-29 kiri 1-33/20/43 Kontaktisiku määramine
2020-04-29 kiri 2.3-3/20/44 Teabenõue teaduste akadeemia aadressile
2020-04-27 kiri 1-17/20/42 Volikiri