2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-08-07 kiri 1-33/20/70 Vastus kirjale "Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse „„Eesti keele arengukava 2021–2035" kinnitamine" eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine"
2020-07-29 kiri 1-11/20/13 Vastus pöördumisele Eesti teaduse ja uuringute rahastamise asjus
2020-07-28 kiri 1-33/20/71 Haridus ja teadusministri 28. juuli 2006. a käskkirja nr 640 „Eesti Teadusinfosüsteemis kasutatavate teadus ja arendustegevust käsitlevate klassifikaatorite kinnitamine” muutmine
2020-07-28 kiri 1-33/20/72 Juhendmaterjal Haridus- ja Teadusministeeriumi ja ministeeriumi haldusala asutuste hädaolukordades tegutsemise juhendi koostamiseks
2020-07-23 personalikäskkiri 4-6/20/22 Lisatasude maksmine
2020-07-20 kiri 1-33/20/69 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks
2020-07-20 kiri 1-17/20/67 Järelepärimine
2020-07-13 personalikäskkiri 4-6/20/21 Lisatasude maksmine
2020-07-10 kiri 1-33/20/70 Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse „„Eesti keele arengukava 2021–2035“ kinnitamine“ eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine
2020-07-10 kiri 2.3-3/20/54 Vastus järelepärimisele
2020-07-10 kiri 2.3-3/20/71 Keeleuuendustest
2020-07-09 kiri 1-33/20/68 Lisatasu taotlus
2020-07-09 kiri 1-33/20/69 Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks (Keeleameti põhimäärus)
2020-07-07 kiri 1-33/20/59 EKI kooskõlastus („Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks“ eelnõu kooskõlastamiseks esitamine)
2020-07-07 kiri 1-33/20/64 EKI kooskõlastus (Sektoraalse mobiilsuse toetamine)
2020-07-06 kiri 1-17/20/66 EKI Financial Identification
2020-07-06 kiri 1-33/20/67 Tugiteenuste osutamise kokkulepe (RTK nr 1.5-2/0323)
2020-07-03 leping 1-32/20/32 Tegevustoetuse leping
2020-07-03 leping 1-32/20/33 Tegevustoetuse leping
2020-07-03 leping 1-32/20/34 Tegevustoetuse leping