2017

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2017-05-18 leping 1-32/17/8 Tellimusleping
2017-05-17 kiri 1-11/17/25 Postmargi väljaandmine
2017-05-17 kiri 1-33/17/26 Tartu vangla administratsioonile
2017-05-15 kiri 1-33/17/24 Eesti teadlaste töötasustamise vastavus Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 töötasustamise reeglitele
2017-05-09 leping 1-32/17/6 Koostööleping
2017-05-09 leping 1-32/17/7 Leping
2017-04-25 kiri 1-33/17/20 Ettepanekud kõrgharidusseadustiku kaasajastamiseks
2017-04-25 personalikäskkiri 4-6/17/11 Preemia
2017-04-24 käskkiri 1-5/17/10 Riigihanke korraldamine, hankedokumentide ja komisjoni koosseisu kinnitamine
2017-04-24 käskkiri 1-5/17/11 Tervisetoetuse maksmine 2017. aastal
2017-04-12 personalikäskkiri 4-6/17/10 Lisatasu
2017-04-11 kiri 1-33/17/23 Toetuse rahuldamise otsuse muudatus
2017-04-10 kiri 1-33/17/22 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine
2017-04-07 kiri 1-33/17/21 Tugiteenuse osutamise kokkulepe
2017-04-07 kiri 1-33/17/20 Ettepanekud kõrgharidusseadustiku kaasajastamiseks
2017-04-03 personalikäskkiri 4-6/17/9 Preemia
2017-03-31 personalikäskkiri 4-6/17/8 Lisatasu
2017-03-28 kiri 1-33/17/19 "Haridus- ja teadusministri 9. veebruari 2017. a käskkirja nr 48 "2017. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine"
2017-03-27 kiri 1-17/17/18 Garantiikiri
2017-03-23 kiri 1-33/17/17 EKI-ASTRA (2014-2020.4.01.16-0034) eelarvemuudatuse taotlus