2017 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2017 to 31 Detsember 2017 » 2017-05-152017-05-15
meil
kiri
1-33/17/24
Eesti Teadusagentuur
N/A
2-7/17/6
T. Tender
N/A
Eesti teadlaste töötasustamise vastavus Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 töötasustamise reeglitele
N/A
AutÕS § 12 lg 1 p 6
tähtajatu