2017

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2017-09-01 käskkiri 1-5/17/18 Ametikoha likvideerimine ja uute ametikohtade moodustamine
2017-08-28 personalikäskkiri 4-6/17/17 Lisatasud
2017-08-24 personalikäskkiri 4-6/17/16 Lisatasud
2017-08-18 kiri 1-17/17/36 Confirmation
2017-08-18 kiri 1-17/17/37 Confirmation
2017-08-18 kiri 1-11/17/38 2017. aasta korralise evalveerimise evalveerimisraporti esitamine
2017-08-18 kiri 1-33/17/39 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldusala IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõuete kinnitamine
2017-08-11 kiri 2.3-3/17/35 Eksperthinnang
2017-08-08 kiri 1-33/17/34 2017. aasta korralise evalveerimise evalveerimisraporti edastamine
2017-07-26 leping 1-32/17/16 e-maksuameti teenuste leping
2017-07-06 leping 1-32/17/15 EKILEXi projekti raamleping
2017-07-05 kiri 1-33/17/33 2017. a korralise evalveerimise evalveerimisraporti edastamine
2017-07-03 kiri 1-33/17/31-1 Baasfinantseerimine
2017-06-28 leping 1-32/17/14 Tulika ühekordse taksokaardi leping
2017-06-27 käskkiri 1-5/17/17 Töökeskkonnanõukogu moodustamine
2017-06-22 personalikäskkiri 4-6/17/15 Lisatasu
2017-06-21 kiri 1-33/17/31 Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord“ muutmise eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks
2017-06-21 käskkiri 1-5/17/16 Riigihanke nr 186015 otsused
2017-06-21 kiri 1-33/17/32 Teade
2017-06-20 käskkiri 4-6/17/14 Lisatasu